Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 r. Rekordowy wzrost świadczeń dla seniorów

Ewelina Czechowicz

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2023 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. 

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. Od 1 marca wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia oraz o przyznaniu tzw. trzynastki w jednej przesyłce pocztowej.

Zerowy PIT dla seniora. Co warto wiedzieć i sprawdzić przed wysyłką zeznania? - PIT.pl

Rekordowa podwyżka emerytur i rent

Do 1588,44 zł brutto wzrosną od marca najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosić będzie 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 r. Rekordowy wzrost świadczeń dla seniorów

Źródło: shutterstock

Nowe wysokości świadczeń najniższych od 1 marca 2023 

Od 1 marca 2023 r. zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych.

Rodzaj świadczenia

Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna

1588,44 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1191,33 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1906,13 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1429,60 zł

kwota świadczenia przedemerytalnego

1600,70 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie  minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła od marca 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej - 125 zł brutto.

Według wyliczeń ZUS osoby, których świadczenie wynosi np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. Z kolei emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (wzrost o 444 zł).

Nowe wysokości dodatków od 1 marca 2023 r.

Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja dodatków wypłacanych przez organ rentowy.

Rodzaj dodatku

Kwota

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

294,39 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

441,59 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

553,30 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

294,39 zł

dodatek kompensacyjny

44,16 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych

294,39 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 14,76 zł
do 279,71 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

1127,12 

Źródło: opracowanie własne PIT.pl na podstawie danych ZUS

Od 1 marca najpopularniejszy z dodatków — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 294,39 zł.

Według rządowych danych, łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

Emerytury