Urlop wypoczynkowy. Czy pracownik obowiązkowo musi skorzystać z urlopu trwającego aż 14 dni?

Iwona Maczalska

Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planami urlopowymi obowiązującymi w zakładzie pracy. Ich długość zazwyczaj uzależniona jest od planów samego pracownika. Z jednym wyjątkiem – obowiązkowym 14 –dniowym urlopem wypoczynkowym, na który niejednokrotnie przymusowo wysyłają pracodawcy. Czy mają do tego prawo? Czy pracownik może odmówić udania się na aż 14-dniowy urlop?

» Nowelizacja KP: Kontrole trzeźwości także na „home office”? A co z „L4”? - komentarz eksperta

Właśnie zaczęły się wakacje. Wielu pracowników z tej okazji planuje już swoje letnie urlopy. Ich długość zazwyczaj uzależniona jest ściśle od planów urlopowych pracowników. Zdarza się jednak, że pomimo iż pracownik zaplanował wyłącznie kilkudniowy wakacyjny wypoczynek, jest zmuszany do urlopu wypoczynkowego w wymiarze aż 14 dni. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

» Obowiązki pracodawcy w trakcie upałów. GIP apeluje

Źródło: shutterstock

14-dniowy urlop wypoczynkowy w KP

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.). Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.). Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (Art. 162.).

Obowiązek udania się na 14-dniowy urlop. Co na to PiP

Do wspomnianego obowiązku pracowniczego odniosła się Państwowa Inspekcja Pracy. Jak twierdzi PIP ,,Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do dni tych zalicza się zarówno dni pracy pracownika jak i dni dla niego wolne od pracy bez względu na tytuł, z uwagi na który pracownik korzysta z tych dni wolnych od pracy. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy. Podzielenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego na krótkie, kilkudniowe odcinki, nie zrealizowałoby w pełni tego założenia, a zatem obie strony stosunku pracy powinny dążyć do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu wypoczynku. W świetle powyższego pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Oznacza to, że działania pracodawców są zgodne z obowiązującym prawem. Pracownik zobowiązany jest w taki sposób zaplanować swój urlop wypoczynkowy, by co najmniej jedna z jej części wynosiła 14 dni kalendarzowych.

UrlopKodeks pracy