Ulga prorodzinna za 2017 rok również na pełnoletnie dzieci

Iwona Maczalska 19.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

2018-02-16

Podatnicy w rocznym rozliczeniu PIT za 2017 rok po raz kolejny mają możliwość odliczania od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Warto pamiętać, że ulga ta przysługuje również na dzieci dorosłe po ukończeniu 18 r.ż.

Ulga prorodzinna za 2017 rok również na pełnoletnie dzieci

Ulga prorodzinna za 2017 rok również na pełnoletnie dzieci / YAY foto


 

W rocznych rozliczeniach PIT za 2017 rok rozliczymy ulgę prorodzinną na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych. Oznacza to, że prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej uzależnione od:

  1. Tego, czy rodzic bądź opiekun prawny pozostaje w związku małżeńskim,
  2. Od ilości dzieci, jakie wychowuje rodzic bądź opiekun prawny: jedno, dwoje, troje, czy więcej dzieci,
  3. Wysokości wynagrodzenia uzyskanego przez rodziców bądź opiekunów prawnych,
  4. Zarobków dzieci uzyskanych w roku podatkowym.

Nie wykluczone jest zatem odliczenie ulgi prorodzinnej przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowujących pełnoletnie dziecko. Są jednak pewne warunki.

<< Ulga prorodzinna w PIT za 2017 rok - aktualny limit dochodów >>

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko

Rodzice wypełniający roczne rozliczenie PIT za 2017 rok często mają wątpliwości, czy aby na pewno mogą odliczyć od podatku ulgę na dziecko, które ukończyło już 18 rok życia, a więc w świetle przepisów prawnych jest osobą pełnoletnią. Okazuje się, że mogą to zrobić.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci do ukończenia 25 r.ż., pod warunkiem, że dzieci te nadal uczą się bądź studiują. Nie ma przy tym znaczenia, czy odbywa się to w Polsce, czy poza granicami kraju.

Wpływ na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej mają również same zarobki dziecka uzyskiwane w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie podatkowe (w zeznaniu podatkowym za 2017 rok należy wziąć pod uwagę wszystkie zarobki dziecka uzyskane w całym 2017 roku). Limitem dochodów pełnoletniego dziecka, które nie pozbawiają prawa do ulgi prorodzinnej jest kwota 3089 zł. Przy czym warto pamiętać, że dziecko to nie może uzyskiwać dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku. Do dochodów tych wliczyć należy zarówno dochody uzyskane w Polsce jak i za granicą.

<< Ile może zarobić dziecko, aby nie stracić ulgi prorodzinnej w PIT? >>

Uwaga! Limit zarobków w kwocie 3089 zł dotyczy wyłącznie dzieci pełnoletnich. Dzieci przed ukończeniem 18 roku życia mogą dorabiać bez limitu. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia kwoty 3089 zł rodzice dzieci niepełnoletnich nadal mają prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w swoim zeznaniu podatkowym.

Z ulgi prorodzinnej nie skorzystają również rodzice, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym, a także prowadzące działalność podlegającą przepisom o prawie tonażowym.

Ulga prorodzinna na dzieci uczące się a przerwa wakacyjna w nauce

Dla rozliczenia ulgi prorodzinnej nie bez znaczenia pozostaje okres wakacyjny, który dla jednych dzieci stanowi przerwę w nauce, natomiast dla drugich całkowity koniec edukacji szkolnej. Dlatego też rozliczając ulgę prorodzinną należy stosować się do następujących zasad:

  1. W przypadku ucznia kontynuującego naukę w szkole - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego (12 miesięcy),
  2. W przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki - ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne (8 miesięcy),
  3. W przypadku maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego (12 miesięcy),
  4. W przypadku studenta, który po studiach licencjackich podejmuje naukę na studiach magisterskich - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego (12 miesięcy),
  5. W przypadku studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki na studiach magisterskich - ulga przysługuje do miesiąca października włącznie (9 miesięcy).

Iwona Maczalska, PIT.pl