Ulga na powrót. MF wyjaśnia na czym polega i kto może skorzystać

Redakcja PIT.pl

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót. Przez cztery lata od powrotu do kraju takie osoby mogą nie płacić PIT

» UUlga na powrót PIT-0 dla pracujących za granicą

Ulgą są objęte niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości ok. 85,5 tys. zł w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, należy złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w przewodniku przygtowanym przez Ministerstwo Finansów.

Ulga na powrót. Zasady stosowania i rozliczania

Źródło: shutterstock

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w czterech następujących po sobie latach,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Więcej informacji, pytania i odpowiedzi oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi znajdziesz w poradniku Ministerstwa Finansów Ulga na powrót.

Źródło: MF

Polski ŁadPodatek PITRozliczenie roczneOdliczenia w PIT