Ulga abolicyjna jednak nie do likwidacji. Będzie mocno ograniczona

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów zapowiadało likwidację ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Jak się jednak okazuje ulga ta zostanie zachowana, funkcjonować będzie jednak na zupełnie nowych zasadach.

» Sejm przyjął przepisy ograniczające ulgę abolicyjną

Kilka dni temu pisaliśmy o planach Ministerstwa Finansów związanych z całkowitą likwidacją ulgi abolicyjej. Świadczyć o tym miał zapis w projekcie ustawy Rady Ministrów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zapis brzmiał „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”.

Jak się jednak okazuje ulga abolicyjna zostanie utrzymana, będzie ona funkcjonować na zupełnie nowych zasadach. 

Nowe zasady stosowania ulgi abolicyjnej

Ministerstwo Finansów zdradziło kilka szczegółów dotyczących nowych zasad stosowania ulgi abolicyjnej. 

Ulga abolocyjna - zmiany

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jak można przeczytac na stronie ministerstwa wprowadzona zostanie specjalna kwota wolna dla osób działających za granicą. Jak pisze Ministerstwo Finansów ,,Tak długo, jak dochody osiągnięte poza granicami Polski nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą one rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że ok. 67 tys. osób korzysta z ulgi abolicyjnej. Z tej grupy niemal 2/3 (41 tysięcy) osiąga dochody poniżej ustalonego przez MF progu. Ich podatkowa sytuacja nie ulegnie zmianie". 

Podatek PITRozliczenie roczne