Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ukończenie 26 lat w trakcie 2019 roku - do kiedy należy się zerowy PIT dla młodych?

Iwona Maczalska 23.01.2020 09:15 (aktualizacja: )

W 2020 roku osoby młode do ukończenia 26 roku życia mają prawo skorzystać z zerowego podatku PIT. Jak rozliczyć przychody za miesiąc, w którym pracownik obchodził swoje 26. urodziny?

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych w 2019 roku, skierowane jest do osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26 r.ż. Ulga ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę (tzw. stosunek pracy), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, czy też mów zlecenia.

<<Modyfikacje w zwolnieniu z PIT dla młodych w 2020 roku

Przypominamy, że ulga dla młodych została objęta limitem zarobków. Ponieważ zerowy PIT obowiązywał wyłącznie przez ostatnie pięć miesięcy 2019 roku (od sierpnia do grudnia) - limit dochodów obowiązujących za 2019 rok wynosi jedynie 35.636,67 zł (5/12*85.528 zł = 35.636,67 zł).

Oznacza to w praktyce, że dochody uzyskiwane w 2019 roku przez osoby młode nie mogą przekraczać miesięcznie kwoty 7127,33 zł brutto

Więcej na ten temat w poradniku ,,Ulga – zerowy PIT dla młodych”.

26 urodziny w tracie 2019 roku a zerowy PIT

Jasne jest, że prawo do zwolnienia przychodu z podatku PIT należy się podatnikom, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Jak jednak rozliczyć przychody za miesiąc, w którym pracownik obchodził swoje 26. urodziny? Czy przychód za ten miesiąc powinien być zwolniony z podatku, a zaliczkę PIT pracodawca zobowiązany jest pobierać poczynając od  miesiąca następującego po tym, w którym podatnik ukończył 26 rok życia?

<<Wysyłka PIT-11 tylko w najnowszej wersji do końca stycznia z powodu ulgi w PIT

Zdaniem Ministra Finansów kluczowe znaczenie ma dzień, w którym pracodawca dokonał przelewu wynagrodzenia za dany miesiąc. Zwolnienie obowiązuje bowiem również w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 rok życia, lecz jedynie do przychodów otrzymanych nie później niż w dniu urodzin.

Przykład 1

Pracownik 29 lipca kończy 26 rok życia. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie mu przelane 31 lipca. Czy pracownik skorzysta z prawa do zwolnienia z PIT za miesiąc lipiec?

Jeżeli pracodawca wyślę przelew z wynagrodzeniem 31 lipca – po dniu urodzin pracownika – utraci on prawo do zwolnienia z PIT swoich przychodów za ten miesiąc. Pracodawca zobowiązany będzie do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki PIT od uzyskanych przychodów.

Przykład 2

Pracownik 29 lipca kończy 26 rok życia. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie mu przelane dokładnie w dniu urodzin, czyli 29 lipca. Czy pracownik skorzysta z prawa do zwolnienia z PIT za miesiąc lipiec?

Tak, pracownik zachowa prawo do zwolnienia z PIT zarobków otrzymanych do ukończenia 26 roku życia (łącznie z dniem urodzin). Oznacza to, że za dany miesiąc pracownik nie musi potrącać jeszcze zaliczki PIT.

Przykład 3

Pracownik 29 lipca kończy 26 rok życia. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie mu przelane 15 lipca. Czy pracownik skorzysta z prawa do zwolnienia z PIT za miesiąc lipiec?

Tak, pracownik zachowa prawo do zwolnienia z PIT w miesiącu lipcu.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczneBez PIT dla młodych