Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT płatnika po terminie - czynny żal nie będzie możliwy

Piotr Szulczewski 31.01.2019 09:12 (aktualizacja: )

Tylko do końca czwartku 31 stycznia deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz informacje PIT-11, PIT-R i PIT-8C należało składać w wyznaczonych prawem terminach. W 2019 r. zmianie uległa nie tylko ostateczna data składania druków – dla trzech ostatnich z nich jest termin na sporządzenie informacji dla urzędów skarbowych jest o miesiąc krótszy niż do tej pory. Zmieniła się również forma przekazywania – wszystkie składane formularze należy sporzadzić wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczna wysyłka odbywać musi się wyłącznie w ściśle określony sposób – przez bramki Ministerstwa Finansów i po uprzednim podpisaniu informacji i deklaracji podpisem kwalifikowanym lub danymi uwierzytelniającymi. Dane uwierzytelniające wykorzystać możne jednak wyłącznie płatnik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; inny podmiot do wysyłki musi wykorzystać e-podpis lub zlecić wysyłkę na zasadzie pełnomocnictwa do złożenia deklaracji (w takim przypadku pełnomocnik musi przekazać UPL-1, a wysyłając – musi korzystać z podpisu kwalifikowanego).

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Autoryzując natomiast PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR danymi podatnika będącego osobą fizyczną należy przygotować imię, nazwisko, PESEL/NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z dowolnej deklaracji składanej w roku poprzednim.

Do wyboru płatników pozostaje jedna z dwóch metod wysyłki elektronicznej przygotowanych formularzy. Decyzję warunkuje z reguły ilość przygotowywanych deklaracji i informacji:

 1. Wysyłka za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje – przy wykorzystaniu:
  • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje,
  • aplikacji e-Deklaracje Desktop,
  • programów do wysyłki, aplikacji do wysyłki lub programów księgowych posiadających funkcjonalność takiej wysyłki – we wszystkich przypadkach muszą one posiadać odpowiednie aplikacji (API) umożliwiające programowi przekazanie druku do bramki Ministerstwa Finansów,
 2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R; również w tym przypadku skorzystać można z:
  • programów do wysyłki, aplikacji do wysyłki lub programów księgowych posiadających funkcjonalność takiej wysyłki – we wszystkich przypadkach muszą one posiadać odpowiednie aplikacji (API) umożliwiające programowi przekazanie druku do bramki Ministerstwa Finansów,
  • strony eDeklaracje Ministerstwa Finansów,
 3. Konta podatnika na Portalu Podatkowym – deklaracje z zakresu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej.

PIT płatnika po terminie - czynny żal nie będzie możliwy

Kara za niezłożony terminowo formularz płatnika rozpoczyna się od 225 zł i może wielokrotnie przekroczyć tę wartość. Płatnicy, tak jak i podatnicy w dotychczasowych kontaktach z urzędem skarbowym wykorzystywali instytucję czynnego żalu, która umożliwiała uniknięcie kary za kilkudniowe opóźnienie. Czynny żal opiera się poinformowaniu w formie pisemnej organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego. Organ uwzględnia zgłoszenie ale wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest on jeszcze w posiadaniu wiedzy o popełnieniu tego czynu zabronionego przez płatnika.

PIT-28, PIT-16A i PIT-19A ostatni raz do 31 stycznia

Do tej pory, gdy wysyłka możliwa była pocztą, organy skarbowe przez kilka pierwszych dni po upływie terminu musiały uwzględniać czynny żal – do momentu, w którym poczta mogła przesłać list polecony nie były bowiem świadome opóźnienia. Przez ten okres podatnik mógł albo opóźnić się, albo wysłać deklarację terminowo ostatniego dnia, a ze względu na czynności pocztowe – pismo trafić mogło do organu po kilku dniach. Jeśli jednak wysłane było w ostatnim dniu terminu było, termin był dochowany.

Obecnie sytuacja się zmienia. Elektroniczne deklaracje i informacje trafiają od płatnika na bramkę ministerstwa Finansów bez okresu wyczekiwania. Organy skarbowe już o godz. 0:01 w dniu 1.02.2019 r. mają pełną informację na temat tego, którzy płatnicy dopełnili terminu, a jacy termin przekroczą. Przesłanka wykorzystania instytucji czynnego żalu nie będzie zatem spełniona, a podatnicy muszą się liczyć z tym, że wysyłane listownie lub składane osobiście w urzędzie (jak również wysyłane w systemie ePUAP) podania o skorzystanie z czynnego żalu nie będą przez organy podatkowe uznawane.

Płatnik PITPIT-11Rozliczenie roczneKorekta PIT