Tylko do 30 września II rata odpisów na ZFŚS

Iwona Maczalska

Został ostatni dzień na przekazanie II raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ostateczny termin mija 30 września.

Pracodawcy, którzy mieli obowiązek bądź też dobrowolnie utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą w terminie do 30 września przekazać drugą ratę na ZFŚS. Warto przy tym przypomnieć, że do 31 maja tego roku pracodawcy przekazał już I ratę w kwocie stanowiącej co najmniej 75 proc. równowartości odpisów. Oznacza to, że pozostałą kwotę w wysokości 25%, jeżeli na konto ZFŚS wpłynęło wyłącznie 75% odpisu a nie więcej, należy przekazać najpóźniej do 30 września.

II rata na ZFŚS 2021

Źródło: shutterstock

Odpisy na ZFŚS w 2021 roku

Wysokość odpisów podstawowych oraz odpisów fakultatywnych obowiązujących w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1550,26 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2067,01 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
206,70 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
248,04 złII rok nauki (odpis 6%)
289,38 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
258,38 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
258,38 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
310,05 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

W myśl projektu ustawy okołobudżetowej na 2022 rok zmianie ma ulec podstawa służąca naliczaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2022 roku wysokość odpisów będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku, które wyniosło 4434,58 zł. Przypomnijmy, że aktualna wysokość odpisów została naliczona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku (4.134,02 zł). Więcej na ten temat w artykule ,,Wyższe odpisy na ZFŚS w 2022 roku".

ZFŚS