Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Twoje dziecko chce sobie dorobić pracując w wakacje? Uważaj na ulgę prorodzinną w 2018 roku

Iwona Maczalska 21.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Sezon wakacyjny dla wielu osób uczących się jest jedyną szansą na dodatkowy zarobek. Zanim jednak nasze dziecko podejmie pracę warto zastanowić się, czy nie spowoduje to utraty przez nas prawa do ulgi prorodzinnej.

Twoje dziecko chce sobie dorobić pracując w wakacje? Uważaj na ulgę prorodzinną w 2018 roku
Źródło: YAY foto

Rodzice dzieci, które podejmą pracę w sezonie wakacyjnym, w rozliczeniu podatkowym danego roku staną niejednokrotnie przed dylematem, czy mogą odliczyć ulgę prorodzinną na swoje – już zarabiające dziecko. Okazuje się, że na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ nie tylko sama wysokość uzyskanych zarobków, lecz także wiek dziecka.

Wiek zarabiającego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej za 2017 rok

Dochody dzieci małoletnich nie wpływają na ograniczenie prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli będą wysokie. Oznacza to, że jeżeli rodzic spełni warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego nic nie będzie stało na przeszkodzie, by taką ulgę w przyszłym roku rozliczył.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku zarobków dziecka pełnoletniego. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego osoby pełnoletnie, a więc takie, które ukończyły 18 rok życia zobowiązane są do samodzielnego rozliczenia rocznej deklaracji PIT. Jeżeli dziecko zarabiało w roku, w którym ukończyło 18 rok życia, to przychody z okresu przed ukończeniem tego wieku dolicza się do przychodów rodziców, a pozostałe dochody dziecko rozlicza samodzielnie na własnej deklaracji rocznej PIT. Przy czym ulga podatkowa u rodziców pełnoletnich dzieci uczących się przysługuje wyłącznie co do zasady do ukończenia przez nie 25 roku życia. Natomiast ulga na dzieci bez względu na wiek lub wartość zarobków dzieci przysługuje rodzicom, jeżeli dzieci pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ile może dorobić dziecko, by rodzic nie stracił prawa do ulgi?

Dochody dziecka (kwota przychodu po odjęciu ewentualnych składek ZUS oraz rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów), które nie wpłyną na prawo do ulgi prorodzinnej rodzica wynoszą aktualnie 3089 zł rocznie. Dotyczą one wszystkich źródeł dochodu podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, a więc m.in. zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

Są jednak źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nie przekroczenia wspomnianego limitu całkowicie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko i opodatkowanej:

  1. podatkiem liniowym,
  2. podatkiem tonażowym,
  3. kartą podatkową,
  4. ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej – bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Iwona Maczalska, PIT.pl