Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Twardy brexit a akcyza na auta osobowe w przypadku braku umowy wyjścia

24.01.2019 09:00 (aktualizacja: )

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 29 marca 2019 r. Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania nie będzie już członkiem Unii Europejskiej (UE). Przy braku stosownej umowy i zachowania przepisów przejściowych, czyli w przypadku tzw. „twardego brexitu”, Wielka Brytania utraci status państwa członkowskiego (będzie miała status państwa trzeciego), a terytorium Wielkiej Brytanii nie będzie już obszarem stanowiącym terytorium UE.

Brexit a polski biznes założony w Wielkiej Brytanii

W związku z powyższym przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany odpowiednio jako import lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Będzie to skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego (m.in. złożenie zgłoszenia celnego przywozowego lub wywozowego).

W konsekwencji nie będzie możliwe przemieszczanie pomiędzy Wielką Brytanią a Polską (lub innymi państwami członkowskimi) wyrobów akcyzowych:

  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie e-AD w Systemie EMCS;
  2. dopuszczonych do konsumpcji w UE (co do zasady z zapłaconą akcyzą) – na podstawie dokumentów unijnych, tj. obecnie na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), a w przyszłości również w Systemie EMCS.

Twardy Brexit 2019 – skutki podatkowe

Aby objąć importowane z Wielkiej Brytanii wyroby akcyzowe procedurą zawieszenia poboru akcyzy w Polsce, trzeba będzie najpierw dopuścić te wyroby do obrotu na terytorium kraju (uzyskają one wówczas status wyrobów unijnych), a dopiero potem będzie można przemieścić je z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego np. do składu podatkowego na terytorium kraju.

W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe nie zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, podatnik będzie zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym.

Po dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, przywóz z tego kraju do Polski samochodu osobowego będzie również wypełniał definicję importu. 
Import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą w myśl art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

Brexit. Co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca

Na podatniku dokonującym importu samochodu osobowego ciąży obowiązek obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym, które składane jest organowi podatkowemu właściwemu w zakresie akcyzy z tytułu importu, tj. naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych, które wynikają z długu celnego.

Oznacza to, że już od 30 marca 2019 r., przedsiębiorcy dokonujący importu samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii zobowiązani będą obliczać i wykazywać kwotę akcyzy w zgłoszeniu celnym w taki sam sposób, jak obecnie dokonują tego podatnicy importujący samochody z krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.

Szczegółowe dane i informacje związane z wypełnieniem formalności celnych (w tym składania zgłoszeń celnych), jakie będą obowiązywać po 29 marca 2019 r., tj. po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl.

W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów i samochodów osobowych lub podmiotowi, który nabył te wyroby i samochody osobowe od podatnika i dokonał ich eksportu - będzie przysługiwał zwrot akcyzy w ciągu roku od dnia eksportu.

Źródło: www.podatki.gov.pl

Auto firmoweInne podatkiKontrola