Trwa posiedzenie Sejmu. Prace nad zmianami w KP, postojowym i zwolnieniem z ZUS dla wybranych

Iwona Maczalska

Dziś rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie w trakcie obrad zajmą się zmianami w Kodeksie pracy oraz przepisami dotyczącymi delegowania pracowników. Pod obrady poddany ma zostać również pakiet wsparcia branży turystycznej zakładający m.in. wydłużenie postojowego, czy kontynuację zwolnienia z ZUS dla firm z tej branży.

22 lipca rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu, prawdopodobnie ostatnie przed przerwą wakacyjną. Zgodnie z zapowiedziami minister rozwoju Jadwigi Emilewicz pakiet wsparcia dla firm trafi pod obrady Sejmu jeszcze w środę. 

Kontynuacja postojowego i zwolnienia z ZUS dla branży turystycznej

Choć szczegóły pakietu wsparcia branży turystycznej nie są jeszcze dostępne na stronie Sejmu, to pewnym jest, że dotyczyć będzie wydłużenia postojowego, a także kontynuacji zwolnienia z ZUS dla branży turystycznej. Jak donosi Gazeta Wyborcza, w pakiecie znaleźć będzie można m.in. wydłużenie świadczenia postojowego na okres trzech miesięcy, skierowane do pilotów i przewodników wycieczek, którzy zawiesili działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2019 r. lub prowadzą działalność sezonową. Z kontynuacji postojowego mają skorzystać również kierowcy autokarów, czy agenci turystyczni.

Pakiet wsparcia branży turystycznej zakłada również wydłużenie zwolnienia ze składek ZUS dla osób z tej branży. Jak twierdzi Gazeta Wyborcza - w pakiecie znaleźć można m.in. 14 miesięczne zwolnienie z konieczności opłacania ZUS m.in. dla pilotów, czy agentów turystycznych, pod warunkiem wykazania 80 proc. spadku dochodów.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,, Zwolnienia z ZUS i postojowe będzie przedłużone? Tak, ale tylko dla wybranych”.      

Nowe podejście do kwestii mobbingu w zakładach pracy

Na dziś zaplanowane jest również pierwsze czytanie poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Chodzi o rozszerzenie definicji mobinngu w zakładzie pracy. W myśl zmian mobbing oznaczać ma ,, działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo r6znicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na pleć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub majce na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu wsp6lpracownik6w”.

Powyższe oznacza, że definicja mobbingu zostanie rozszerzona między innymi na sferę wynagrodzeń. Nowa definicja ma wyeliminować problem nierównomiernego wynagradzania kobiet i mężczyzn w zakładach pracy, wykonujących pracę tej samej wartości.

Delegowanie pracowników - nowelizacja ustawy

Sejm w środę zajmie się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników. Projekt ogranicza maksymalny czas, na który może zostać oddelegowany do pracy pracownik do maksymalnie 12 miesięcy, z możliwością jego dodatkowego wydłużenia o 6 miesięcy. Zmianie ulegną również zasady wynagradzania takich pracowników. Więcej na ten temat w artykule ,, Zmiany w delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 roku”.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUS