Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Termin na informację IFT-2R do końca marca

Redakcja PIT.pl

31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R). Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.


Źródło: shutterstock.com

Termin 31 marca 2021 r. na złożenie informacji IFT-2R[1] dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat[2], zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy ci składają informacje IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Uwaga!

Podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., składają IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (wymienionego w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.). Mają na to czas do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez płatnika.

[1] o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT

[2] wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT

Źródło: MF

CIT