Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Termin na CIT-8 i CIT-8AR w 2019 r. ponownie wydłużony. Tym razem do końca roku

Piotr Szulczewski

Zmiany w zasadach podpisywania i przekazywania deklaracji rocznych, a także w zakresie publikacji i udostępnianiu deklaracji rocznych w podatku CIT spowodowały w 2019 r., że podatnicy mogą rozliczać się z podatku w terminach późniejszych niż standardowe. Początkowo termin wydłużony został ustalony na koniec października. Obecnie dochodzi do kolejnego wydłużenia końcowej daty na rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

W obrocie prawnym obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych wydłużające, do dnia 31 października 2019 r., termin rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 lipca 2019 r.

Termin ten okazał się jednak zbyt krótki. Jego ponowne wydłużenie spowodowane jest szeregiem zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. i powodujących konieczność modyfikacji obowiązujących formularzy podatkowych, w tym także opracowania nowych wzorów deklaracji CIT-8.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 i CIT-8AB, a także do wpłaty podatku należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek) obejmie kolejne 2 miesiące, tj. zapłata i złożenie nastąpić będą musiały do dnia 31 grudnia 2019 r. Zmianą w przepisach objęci są podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. (w 2019 r.) i zakończy się przed dniem 1 września 2019 r.

Zmiany w przepisach podatkowych tak skomplikowane, że Ministerstwo nie nadąża …

Wydłużanie terminów na złożenie deklaracji rocznych jest symptomem tak dalekiego skomplikowania przepisów podatkowych, że sami ich twórcy nie mogą nadążyć nie tylko z ich wykładnią, ale również z wprowadzaniem w deklaracjach podatkowych. Argumentem za przesunięciem terminu jest wejście w życie szeregu ustaw – jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia wydłużającego terminy rozliczeń - m.in. w związku z wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.:

  • ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291),
  • ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159),
  • ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193),
  • ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), czy
  • ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).

CIT