Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 4.0: Rząd otwiera sobie furtkę do zwolnień pracowników

Katarzyna Sudaj 28.05.2020 15:02 (aktualizacja: )

W Sejmie trwają prace nad czwartą wersją ustawy antykryzysowej, w której rząd wpisał przepisy dające możliwość zmniejszenia zatrudnienia oraz wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników w podległych mu instytucjach administracji rządowej, a także w ZUS, KRUS czy NFZ.

Możliwe zwolnienia w administracji rządowej

W środę 27 maja odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. tarczy 4.0. Już wcześniej alarmowano, że w tej wersji tarczy antykryzysowej rząd wpisał regulację pozwalająca na zmniejszenie zatrudnienia oraz możliwość wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy – obowiązująca wobec osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • urzędach obsługujących członków Rady Ministrów,
  • urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w
  • jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.

Autopoprawka rozszerzyła możliwość zwolnień na urzędników ZUS, KRUS czy NFZ

Jednak jeszcze przed posiedzeniem Sejmu, we wtorek 26 maja, rząd wniósł autopoprawkę do własnego projektu ustawy. Przepisy art. 58 pkt 30 i 31 zmieniły art. 15zzzzzo ust. 1 i art. 15zzzzzp ust. 1. Tym samym rozszerzono możliwość zwalniania pracowników również na pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. W autopoprawce wpisano, że ograniczenie kosztów wynagrodzeń osobowych w przypadku, gdyby negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowały stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa jest możliwe także w szerszym katalogu podmiotów , które poza administracją rządową obejmuje również:

  • agencje wykonawcze,
  • instytucje gospodarki budżetowej,
  • państwowe fundusze celowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze,
  • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także
  • Narodowy Fundusz Zdrowia."

Wczoraj posłowie zagłosowali za takim projektem ustawy tarczy 4.0 i skierowali go do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziś, czyli w czwartek 28 maja zaplanowano sprawozdanie tejże komisji nt. ustawy.

[aktualizacja 29.05.2020 r.]: Po przedstawieniu sprawozdania z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (komisja przyjęła ok. 40 poprawek precyzujących i porządkujących zapisy), odbyło się w Sejmie drugie czytanie ustawy tzw. tarcza 4.0. Złożono do niego kolejne poprawki, więc Sejm zdecydował o ponownym przesłaniu go do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Sejm wznowi obrady w środę 3 czerwca.

przebieg procesu legislacyjnego tarczy 4.0

Koronawirus w PolsceFormy zatrudnienia