Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Szybszy zwrot PIT za 2016 rok dla rodzin wielodzietnych

Iwona Maczalska 05.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy złożyli już zeznanie PIT za 2016 rok i zanotowali nadpłatę, wyczekują szybkiego zwrotu podatkuPIT. Choć zgodnie z przepisami urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot zaległego podatku, to są rodziny, które mogą liczyć na ten zwrot najszybciej.

Duże rodziny z zwrot PIT 2016
Źródło: YAY foto

Ostateczny termin wypłaty powstałej u podatnika nadpłaty podatku PIT reguluje art. 77 § 1. pkt. 5 ustawy – Ordynacja podatkowa. W myśl przepisów tej ustawy nadpłata zanotowana przez podatnika podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji PIT. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożą zeznanie ostatniego dnia rocznych rozliczeń PIT, czyli 2 maja na zwrot podatku poczekają nawet do 2 sierpnia. Więcej w artykule ,,Podatnik poczeka na zwrot nadpłaconego podatku PIT nawet do 2 sierpnia”.

Jest jednak grupa uprzywilejowanych podatników, którzy na wypłatę zaległego podatku poczekają najkrócej. Mowa tutaj o dużych rodzinach objętych programem tzw. karty dużej rodziny. Rodziny te w szczególności oczekują na zwrot podatku wynikającego z odliczenia ulgi prorodzinnej.

Szybki zwrot PIT dla dużych rodzin rozliczonych przez Internet

W rocznych rozliczeniach PIT składanych w 2017 roku na nowe udogodnienie mogą liczyć rodziny wielodzietne rozliczające deklaracje PIT przez Internet. Rodziny wielodzietne, które w swoim zeznaniu odliczą ulgę prorodzinną z tytułu posiadania trójki bądź większej liczby dzieci uzyskają zwrot podatkuPIT w terminie 30 dni od złożenia zeznania, a nie 90 dni, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników. Skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatkuPIT za 2016 rok w przypadku rodzin wielodzietnych jest konsekwencją wprowadzenia w życie ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) obowiązującej od stycznia 2015 roku. Warto przy tym pokreślić, że z powyższej preferencji mogą skorzystać wyłącznie rodziny, które swojego rozliczenia dokonają za pośrednictwem internetu. Papierowe złożenie deklaracji nie będzie uprawniało do szybszego zwrotu podatkuPIT.

Rodziny wielodzietne z szybszym zwrotem PIT – plany ministerstwa a rzeczywistość

Skrócenie okresu oczekiwania na zwrot zaległego podatku PIT w przypadku rodzin wielodzietnych był pomysłem ministerstwa finansów funkcjonującego za czasów poprzedniego rządu. Resort ten zapewniał, że rodzinom wielodzietnym nadpłacony podatek będzie zwracany najpóźniej w przeciągu jednego miesiąca od dnia złożenia zeznania podatkowego PIT.

Problem w tym, że obietnicom tym nie towarzyszy konkretne uregulowanie prawne pozwalające wymagać od urzędów skarbowych przestrzegania 30-dniowego terminu. Urzędy skarbowe o postanowieniu resortu zostały poinformowane jedynie pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. znak AP9.842.1.2015.MHW.

Do ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) do dziś nie wprowadzono przepisu o szybszym zwrocie podatku PIT, co niejednokrotnie stanowi duży plus dla urzędów skarbowych, które obciążone nadmiarem pracy w sezonie rozliczeń PIT mają problem z dotrzymaniem terminowości wypłaty zaległego podatku.

Iwona Maczalska, PIT.pl