Szybciej założysz działalność gospodarczą. Nowy projekt MF ws. VAT-R i numeru NIP

Iwona Maczalska

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił projekt rozporządzania mający na celu wprowadzenie ułatwień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej. Zmiany będą dotyczyć składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i nadawania numeru NIP.

» Podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą: przewodnik po formach opodatkowania

5 lipca do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Nowe rozporządzenie wydano w związku z wprowadzaną zmianą w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

Zmiany w nadawaniu numeru NIP

Źródło: shutterstock

» Składka zdrowotna ZUS – zależy od formy opodatkowania

 

Zgłoszenie rejestracyjne bez numeru NIP

Głównym założeniem projektu rozporządzenia jest umożliwienie osobom zakładającym działalność gospodarczą dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R bez konieczności wskazania numeru NIP. Jak tłumaczą projektodawcy ,, Obecnie rejestrując firmę za pośrednictwem CEIDG zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogą złożyć w formie załącznika do wniosku CEIDG-1 osoby, które mają już nadany NIP. Podmiot składając wniosek CEIDG-1 może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dopiero po otrzymaniu NIP, co oznacza, że po otrzymaniu NIP musi wykonać dodatkową czynność i złożyć kolejny wniosek CEIDG-1 i załączyć VAT-R. Może również złożyć w urzędzie skarbowym VAT-R w formie ,,papierowej’’ (PDF)”.

 

Rejestracja działalności szybciej i łatwiej

Zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów mają na celu ułatwienie i przyśpieszenie założenia działalności gospodarczej. Dzięki wprowadzonym zmianom osoby rozpoczynające działalność i dokonujące rejestracji za pośrednictwem CEIDG  oraz osoby, które mają zainstalowaną aplikację mObywatel, będą mogły złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R, na podstawie którego NIP zostanie im nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,,Złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG zakończy proces rejestracji działalności”.

 

Nowy wzór VAT-R (17)

Odpowiedzią na nowe rozporządzenie jest również przygotowanie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Wersja 17. VAT-R dostępna w formie elektronicznej i ,,papierowej’’ (PDF), będzie zawierała tak jak dotychczas pole z NIP. Forma elektroniczna tego druku, również będzie zawierała pole z NIP, lecz nie będzie ono obowiązkowe. 

Zakładanie firmyVAT