Składka zdrowotna ZUS – zależy od formy opodatkowania

Ewelina Czechowicz

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobligowane są do opłacania składki zdrowotnej. Od wprowadzenia Polskiego ładu zasady jej opłacania są uzależnione od wybranej formy opodatkowania. Czy można obniżyć składkę zdrowotną? W jakiej wysokości i do kiedy należy ją opłacać? 

Prowadzący działalność gospodarczą zmuszeni są do opłacania składki zdrowotnej. Jej wysokość jest zróżnicowana i zależy od wybranej formy opodatkowania. Stąd zaczynając prowadzenie działalności gospodarczej, warto przemyśleć, którą formę opodatkowania wybrać.

Podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą: przewodnik po formach opodatkowania — PIT.pl

Składka zdrowotna a forma opodatkowania

W zależności od wyboru formy opodatkowania składka zdrowotna wynosi:

1)     9% od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych

2)    4,9 % od dochodu w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali do rozliczeń z fiskusem podatek liniowy

3)    Dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego:

   1. jeżeli roczny przychód nie przekroczy kwoty 60.000 zł -  9% z kwoty wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia
   2. jeżeli roczny przychód przekroczy kwotę 60.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 300.000 zł  to składka wynosi 9% z kwoty wynoszącej 100% przeciętnego wynagrodzenia
   3.  jeżeli roczny przychód przekroczy kwotę 300.000 zł, składka wyniesie 9% z kwoty wynoszącej 180% przeciętnego wynagrodzenia

Przedsiębiorcy rozliczają składkę zdrowotną co miesiąc, oraz od 2023 r. zobligowani są do złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w ZUS.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r. - PIT.pl

Składka zdrowotna ZUS - zależy od formy opodatkowania

Źródło: Shutterstock

Terminy opłacania składek w ZUS

Od stycznia 2022 roku obowiązują trzy terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych płatności składek:

    • do 5. dnia następnego miesiąca — dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
    • do 15. dnia następnego miesiąca — dla płatników składek posiadających osobowość prawną
    • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Powyższe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz emerytur Pomostowych.

Konsekwencje nieopłacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę

Składka zdrowotna jest obowiązkowa. W przypadku braku jej zapłaty w terminie należy opłacić składkę wraz z należnymi odsetkami. Jednak kiedy spóźnienie w zapłacie nie jest duże, i odsetki są niższe niż 36 złotych, czyli 1% minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłaty odsetek. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na płatnika składek dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek, co będzie skutkować tym, że składki trzeba będzie zapłacić podwójnie.

Formy opodatkowaniaSkładka zdrowotnaZUS