Szkolenia samorządu zawodowego a PIT. Interpretacja ogólna MF

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku PIT w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd.

Szkolenia - interpretacja MF
Źródło: shutterstock.com

Interpretacja dotyczy stosowania art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do świadczeń polegających na zapewnieniu uczestnictwa członkom samorządu zawodowego w szkoleniach finansowanych przez ten samorząd.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2021 r. pod poz. 16.

Źródło: Ministerstwo Finansów 

 

Płatnik PITRozliczenie roczne