Święto Wniebowzięcia NMP 15. sierpnia. Czy otrzymamy dodatkowy dzień wolny od pracy?

Iwona Maczalska

15. sierpnia świętować będziemy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy z tej okazji pracownicy zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy?

» Dni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2021

W sierpniu bieżącego roku przypada jedno święto, które zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.) - jest dniem wolnym od pracy. Czy za ten dzień, podobnie jak za tegoroczne święto 1 maja, pracownik będzie mógł odebrać dodatkowy dzień wolny od pracy

Święto 15 sierpnia a dodatkowy dzień wolny od pracy

Źródło: shutterstock

Czy będzie dodatkowe wolne w święto Wniebowzięcia NMP?

Pracownicy liczący na dodatkowy dzień wolny od pracy za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będą zawiedzeni. Z uwagi na to, że święto to ustalone na 15 sierpnia, przypada w tym roku w niedzielę - pracownicy nie będą mogli ubiegać się o odebranie dodatkowego dnia wolnego.

» Dni ustawowo wolne od pracy

Jakie święto uprawnia do dodatkowego dnia wolnego?

Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Oznacza to, że prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego dotyczy świąt przypadających w sobotę.

Dodatkowy dzień urlopu dopiero w grudniu

W 2021 roku pracownicy zyskają aż 2 dodatkowe dni wolne z okazji świąt przypadających w sobotę. Pierwsze takie święto przypadło w sobotę 1 maja, a kolejne przypadnie dopiero w grudniu. Chodzi pierwszy dzień Bożego Narodzenia, który w 2021 roku wypadnie właśnie w sobotę.


Wymiar czasu pracyKodeks pracy