Strategia podatkowa: Resort finansów udostępnił dedykowany e-mail

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów informuje  o uruchomieniu specjalnej skrzynki mejlowej w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie dla podmiotów będących w jego właściwości miejscowej do przesyłania strategii podatkowej. Kto i kiedy jest zobowiązany do przesyłania informacji?

Kogo dotyczy obowiązek publikacji strategii podatkowej?

Nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła obowiązek publikowania strategii podatkowych przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro i podatkowe grupy kapitałowe. Jak wynika z uzasadnienia resortu finansów publikacja informacji o realizowanej strategii ma pomóc obywatelom przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług bądź zakupu towarów od tych podmiotów, jak i wpłynąć pozytywnie na zwiększenie kontroli obywatelskiej i społeczną odpowiedzialność biznesu. Nowy obowiązek ma przyczynić się również do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia problemu unikania opodatkowania i erozji bazy podatkowej. Publikowane dane mają też pomóc organom w uzyskiwaniu informacji o działaniach i specyfice największych podatników oraz ich rozliczeniach podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma obowiązek przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której została opublikowana strategia.

Specjalny adres mejlowy

Jak informuje resort finansów podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą przesłać strategię na adres [email protected]

Strategia podatkowa

Źródło:shutterstock

Zakres informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma obejmować:

  • informacje o stosowanych przez podatnikach procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywania obowiązków podatkowych
  • zestawienie odnośnie liczby przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,       
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,      
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej / akcyzowej, oraz informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

    Wyłączenie

    W informacjach o realizowanej strategii podatkowej nie trzeba będzie podawać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub dotyczących procesu produkcyjnego.

Podatki 2021