Strata z działalności z 2017 r. po zmianie formy opodatkowania w 2018 r.

Piotr Szulczewski 25.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Za podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania idzie często w parze decyzja o rozliczenia straty podatkowej wygenerowanej w poprzednim roku lub poprzednich latach w ramach poprzedniej metody rozliczania podatku. Czy nadal będzie to możliwe, mimo zmiany formy opodatkowania?

Strata z działalności z 2017 r. po zmianie formy opodatkowania w 2018 r.

Strata z działalności z 2017 r. po zmianie formy opodatkowania w 2018 r. / YAY foto


Ustawa o podatku PIT ogranicza prawo do rozliczania straty podatkowej wyłącznie do tego samego źródła przychodów. Wynika z tego, że:

  • Stratę z prowadzenia działalności gospodarczej rozliczyć można w kolejnych latach wyłącznie w ramach tej działalności,
  • Straty z innych źródeł nie można rozliczyć z przychodami uzyskanymi z prowadzenia firmy.

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

Nie istnieją natomiast ograniczenia co do odliczania straty podatkowej po zmianie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że

  • Po zmianie formy z zasad ogólnych na podatek liniowy możliwe jest odliczanie wygenerowanej straty,
  • Po zmianie formy z podatku liniowego na zasady ogólne, możliwe jest odliczanie wygenerowanej straty.

Natomiast zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o któej mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że:

  • Strata powstała przy rozliczaniu się liniowo, może być odliczona od przychodu po przejściu na opodatkowanie ryczałtem,
  • Strata powstała przy rozliczaniu się według skali podatkowej może być odliczona od przychodu po przejściu na opodatkowanie ryczałtem.

<< Oświadczenie o formie opodatkowania po terminie >>

Nie więcej niż 50%...

Zmiana formy opodatkowania nie wpływa natomiast na zasadę ogólną mówiącą o tym, że odliczeniu rocznie podlega maksymalnie 50% wygenerowanej przez jeden rok straty. Najszybciej zatem stratę odliczyć można przez dwa lata podatkowe. Jej część może być odliczona przy zastosowaniu jednej formy opodatkowania, a pozostała część – po zmianie formy na inną.

Piotr Szulczewski, PIT.pl