Sprzedajesz znicze i kwiaty – nie zapomnij o podatku

Iwona Maczalska 28.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaOsoby, które sprzedawały znicze i kwiaty w Święto Zmarłych muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku. Co więcej warto zastanowić się, czy taka okazjonalna sprzedaż nie może być uznana za działalność gospodarczą.

W ubiegły weekend obchodziliśmy Święto Zmarłych. Czas ten był doskonałym okresem na uzyskanie dodatkowego zarobku. Pojawia się pytanie, czy od sprzedaży zniczy i kwiatów, odbywającej się okazjonalnie należy zapłacić podatek? Przeświadczenie o tym, że taka forma dochodu uzyskiwanego raz w roku nie powinna być opodatkowana okazuje się całkowicie błędna. Sprzedaż zniczy, wieńców i kwiatów przed cmentarzami może zostać uznana za działalność gospodarczą. Handel taki posiada bowiem bardzo często znamiona zorganizowania i ciągłości oraz ukierunkowania na osiągnięcie zysku.


Kiedy sprzedaż zniczy i kwiatów jest opodatkowana?

Bez względu na to, czy sprzedaż kwiatów i zniczy przed cmentarzem uznawana jest za działalność gospodarczą, czy też nie jest taką działalnością, zawsze podlega stosownemu opodatkowaniu. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek podatkowy pojawia się po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, a więc 3.089 zł. Kwotę tę liczy się od całości przychodów, ze wszystkich źródeł podatnika.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania uzależniony jest od decyzji podatnika i może odbywać się zarówno na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, czy też poprzez formy zryczałtowane.


Sprzedaż w Święto Zmarłych z działalnością gospodarczą czy bez?

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 (Dz.U. nr 173 poz. 1807 tekst jedn.)działalność gospodarcza rozumiana jest jako ,,zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły’’. Bez wątpliwości zatem handlarz sprzedający zakupione uprzednio w hurtowni znicze, czy kwiaty jest osobą, która winna dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, jeśli dokonuje tego w ciągu całego roku w sposób stały. Jest to bowiem sprzedaż zarówno ciągła, jak i zorganizowana.
 

Definicja działalności gospodarczej - co nią jest a co nie?

Wątpliwości budzi jednak sytuacja mająca miejsce w przypadku osób, które wyłącznie w święto Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny podjęły się tej formy zarobkowania. Z jednej strony trudno jest bowiem czynność tą uznać za działalność ciągłą, z drugiej jednak starania handlarza związane z wcześniejszym zakupem towaru w hurtowni, jego przewozem oraz przygotowaniem odpowiedniego miejsca do sprzedaży nie można uznać za niezorganizowaną. Dlatego też w przypadku kontroli fiskus może uznać, że sprzedaż ta jest działalnością gospodarczą, ponieważ bez wątpliwości służy osiąganiu zysku. Argumentowanie zatem, że sprzedaż zniczy i kwiatów nie jest procesem ciągłym może okazać się ryzykowne.


5 tys. zł kary za nielegalną sprzedaż

Prowadzenie działalności bez jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej jest niezgodne z prawem i karalne. Zgodnie bowiem z art. 60(1) par.1 kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) ,,kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.’’ Wysokość kary wynosi od 20 do 5.000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Iwona Maczalska,
PIT.pl