Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaj mieszkanie i rozlicz w PIT ulgę na zakup kolejnego

Piotr Szulczewski 13.02.2020 13:55 (aktualizacja: )

Sprzedający w 2019 r. mieszkanie mogą liczyć na lepsze zasady wykorzystywania ulgi mieszkaniowej. Zadeklarowane w 2019 r. dochody mogą przeznaczyć na zakup nieruchomości mieszkaniowej przez okres 3 lata, a nie jak było to w latach poprzednich – przez 2 lata.

Zmianie uległy zasady art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem zwolnione z podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podatnik, aby skorzystał z prawa do zwolnienia, po sprzedaży w 2019 r. nieruchomości,musi złożyć PIT-39 i zadeklarować sprzedaż, ustalić dochód i przeznaczyć go na własne cele mieszkaniowe. Ma na to czas do 30 kwietnia. Natomiast podatnik, który w latach poprzednich  (sprzedaż w 2018 i latach wcześniejszych) zadeklarował sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem dochodu na własne cele mieszkaniowe, nie może wydatków ponosić przez 3 lata. Nowy termin dotyczy wyłącznie przeznaczenia dochodu z roku 2019.

W przypadku niewykorzystania dochodu na cele wskazane w ustawie, podatnik ma obowiązek zapłacić podatek łącznie z odsetkami za zwłokę za okres od dnia złożenia zeznania do daty, w której ten zadeklarowany na cele mieszkaniowe dochód rozliczył. Korygując rozliczenie w takim przypadku ponownie należy złożyć PIT-39 wskazując jaką kwotę przeznaczyło się na cele mieszkaniowe, a jakiej nie udało się przeznaczyć. Od tej różnicy trzeba zapłacić podatek i odsetki podatkowe za zwłokę w podstawowej wysokości (jeśli korekta składana jest w okresie 6 miesięcy od daty pierwotnego złożenia PIT-39, wówczas odsetki obniża się o połowę).

Rozliczenie roczneNieruchomościOdliczenia w PITHOT