Sprawozdanie finansowe po terminie. MF radzi, jak złożyć czynny żal

Iwona Maczalska

Terminowe złożenie sprawozdania finansowego jest jednym z corocznych obowiązków biur rachunkowych. Zdarza się jednak, że w natłoku obowiązków termin złożenia sprawozdania został przekroczony. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest złożenie tzw. ,,czynnego żalu”. Ministerstwo Finansów radzi, w jaki sposób to zrobić.

» Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.

W 2021 roku z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wydłużone zostały terminy na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przesłanie sprawozdań finansowych.Pisaliśmy o tym tutaj. Pomimo tego zdarzyć się może niedotrzymanie obowiązującego terminu na złożenie sprawozdania. Jak w takiej sytuacji się zachować? Podpowiada Ministerstwo finansów.

Sprawozdanie finansowe po terminie. Co robić?

Źródło: shutterstock

Sprawozdanie finansowe po terminie. Konieczny ,,czynny żal”

Rozwiązaniem dla sprawozdania finansowego po terminie jest złożenie tzw. ,,czynnego żalu”. Instytucja ta, po pozytywnym rozpatrzeniu przez urząd skarbowy pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej. Czynny żal jest niczym innym, jak zawiadomieniem organu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego. Warto przy tym podkreślić, że skuteczne złożenie ,,czynnego żalu” wymaga dochowania warunków określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. W myśl jej przepisów złożenie ,,czynnego żalu” powinno zostać opatrzone uzasadnieniem zaistnienia powstałej zwłoki, wraz z podaniem okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Jak zatem złożyć ,,czynny żal” w przypadku złożenia sprawozdania finansowego po terminie?

Jak podpowiada Ministerstwo Finansów ,, Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania bądź siedziby podmiotu zobowiązanego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu. Czynny żal można złożyć więc w formie papierowej albo elektronicznie (przez eUrząd Skarbowy albo przez ePUAP)”. To jednak nie wszystko. Jak uczula resort finansów ,, Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie sprawozdania finansowego Szefowi KAS)”.

Jak złożyć czynny żal przez e-Urząd Skarbowy?

Jedną z dróg złożenia ,,czynnego żalu" jest nowy, rządowy serwis e-Urząd Skarbowy. e-US, podobnie jak ePUAP pozwala na szybkie wysłanie pisma do urzędu skarbowego. Jak złożyć ,,czynny żal" za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy? Piszemy o tym w artykule ,,Czynny żal przez e-Urząd Skarbowy. Jak go złożyć?".

Koronawirus w Polsce