SKwP chce uregulowania zawodu księgowego. List do MF

Iwona Maczalska

Zawód księgowego nie doczekał się jeszcze konkretnych regulacji prawnych. Powoduje to występowanie konfliktów z doradcami podatkowymi w zakresie usług świadczonych przez biura rachunkowe. SKwP wystąpiło z pismem do Ministerstwa Finansów, który ma być wstępem do dyskusji na temat uregulowania zawodu księgowego.

,,Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zainicjowało w środowisku dyskusję dotyczącą m.in. roli księgowych w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, sposobów zapewniania wysokiej jakości usług księgowych i sprawozdań finansowych, poziomu kwalifikacji, jakie powinni posiadać księgowi, szczególnie pracujący w biurach rachunkowych. Zebrane tezy zostały wraz z pismem przesłane do Ministerstwa Finansów.” – czytamy na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. List stał się odpowiedzią Stowarzyszenia na szerokie zmiany w środowisku księgowym, które rozwijają się od wielu lat. Zdaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ,, Pandemia oraz związane z nią ograniczenia i wyzwania uwypukliły zarówno już istniejące, jak i wywołane nową sytuacją problemy środowiska księgowych”.

List SKwP do Ministerstwa Finansów

Źródło: shutterstock

Uregulowanie zawodu księgowego - list do Ministerstwa Finansów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w liście do Ministerstwa Finansów zachęca do aktywnej dyskusji na temat dalszej roli księgowego w Polsce oraz warunków uregulowania prawnego tego zawodu. Jak można przeczytać w liście ,,Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) nie przyjmuje roli biernego obserwatora w kwestii regulacji zawodu. Jako organizacja wspierająca polskich księgowych SKwP inicjuje dyskusję wśród naszych członków zasiadających w organach i komisjach statutowych. Chcielibyśmy przekazać pierwsze efekty tej dyskusji. Dlatego też, w nawiązaniu do naszej rozmowy w dniu 3.03.2021 oraz & 1 pkt 1 porozumienia zawartego między Ministerstwem Finansów a SKwP, pozwalam sobie w załączeniu przesłać kolejny materiał będący wstępem do dyskusja nad uregulowaniem zawodu księgowego i zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych”. To jednak nie wszystko. Jak podkreśla Prezes SKwP w Polsce Jerzy Koniecki – w wielu krajach pandemia przyśpieszyła prace nad  uregulowaniem tego zawodu. Teraz przyszedł czas na Polskę.

SKwP - uregulowanie zawodu ksiegowegoSKwP list do MF

Źródło: skwp.pl

Szeroki zakres kompetencji księgowego

Nagminnie zmieniające się przepisy prawa powodują, że księgowi muszą wykazać się niemałym wysiłkiem, by w sposób prawidłowy i co ważne zgodny z obowiązującym prawem wykonywać swoje obowiązki. Są one bardzo szerokie i nie skupiają się wyłącznie na procesie samego księgowania – co wynika z definicji zawodu księgowego. Jak podkreśla SKwP ,,Praca księgowych nie ogranicza się przecież jedynie do prowadzenia ksiąg, a samo w sobie prowadzenie ksiąg nie jest celem rachunkowości. Na pełną obsługę procesów gospodarczych i finansowych przez księgowych składa się szereg zadań, w wyniku których przetworzony zestaw danych przybiera postać raportów czerpiących dane z zasobów informacyjnych rachunkowości, w tym sprawozdań finansowych (…)”. Dlatego też tak ważne jest jak najszybsze uregulowanie prawne tego zawodu. Brak bowiem odpowiednich regulacji negatywnie wpływa z jednej strony na wykonywanie zawodu księgowego, lecz z drugiej na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. 

 

Całą treść komunikatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce można znaleźć tutaj. 

Źródło: IM na podstawie komunikatu skwp.pl

Podatki 2021