Składki ZUS na 2024 rok. Przedsiębiorcy zapłacą ponad 2000 zł więcej

Iwona Maczalska

W 2024 roku po raz kolejny wzrosną składki ZUS. Prawdopodobną wysokość składek obowiązujących w przyszłym roku można obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa na 2024 rok, które zostały przyjęte przez rząd. Jak się okazuje roczna podwyżka nie będzie mała.

13 czerwca rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 rok. Zawarta w nim kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2024 rok pozwala na obliczenie podwyżki składek ZUS, jaka nastąpi od stycznia 2024 roku.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2022 roku

Prognoza składek ZUS przedsiębiorców na 2024 rok

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2024 rok przewiduje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%. Oznacza to wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku do kwoty 7783,07 zł (6346,15 zł w 2022 roku). Jak wpłynie to na wysokość składek ZUS obowiązujących od stycznia 2024 roku?

W myśl obowiązujących przepisów prawa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2024 rok, służy do obliczenia podstawy wymiaru przyszłorocznych składek ZUS. Warto jednak pamiętać, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi jedynie 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że podstawa prognozowanych składek społecznych w 2024 roku wyniesie 4 669,84 zł.

Składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na składka Fundusz Pracy będzie liczona będzie od prognozowanej kwoty 4 669,84 zł (7783,07 zł x 60%).

Wszystko więc wskazuje na to, że wysokość poszczególnych składek  ZUS w 2024 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 911,55 zł,
  • składka rentowa 373,59 zł,
  • składka chorobowa 114,41 zł,
  • składka wypadkowa 77,99 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 114,41 zł.

2 081,64 zł podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku

Powyższe obliczenia wskazują, że przedsiębiorcy od stycznia zapłacą wyższe składki ZUS. Ich kwota wyniesie łącznie 1 591,95. Przypomnijmy, że aktualna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 1418,48 zł z ubezpieczeniem chorobowym, co daje podwyżkę rzędu  173,47 zł miesięcznie. Oznacza to, że w skali całego 2024 roku przedsiębiorcy zapłacą2 081,64 zł więcej składek ZUS na ubezpieczenie społeczne niż w obecnym 2023 roku.

 

Uwaga! Powyższe kwoty składek ZUS 2024 są prognozą. Ich ostateczny kształt poznamy po opublikowaniu obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024. Nastąpi to w okolicach miesiąca października / listopada.

WynagrodzeniaZUS