Sejm przyjął zerowy PIT dla młodych

W czwartek wieczorem posłowie podczas bloku głosowań przyjęli ustawę dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa przewiduje zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Dochody takich podatników do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Bez PIT dla młodych