Rząd pracuje nad nową ulgą podatkową dla przedsiębiorców

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że niebawem pojawi się nowa ulga podatkowa dla przedsiębiorców. Ulga dotyczyć będzie wydatków ponoszonych na automatyzację działalności gospodarczej. Ma ona zacząć obowiązywać już w 2021 roku.

Krajowy Program Rozwoju na 2021 rok przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla niektórych przedsiębiorców. Ulga nazwana ulgą na roboty służyć ma zwiększaniu zautomatyzowania polskich przedsiębiorstw.

Ulga na roboty 2021

Źródło: shutterstock.com

Jakich wydatków będzie dotyczyć ulga na roboty?

Szczegółowych założeń dotyczących funkcjonowania ulgi jeszcze nie ma. Wiadomo jednak, że nowa ulga funkcjonować ma w sposób analogiczny do ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R. (możliwość dwukrotnego odliczania kosztów kwalifikowanych).  Odliczyć będzie można nie tyko zakup samych robotów, kobotów, czy urządzeń do produkcji addytywnej, lecz także zakup niezbędnego oprogramowania, czy szkolenia pracowników.

Ulga na roboty skierowana do wszystkich przedsiębiorców

Pierwsze założenia związane z funkcjonowaniem ulgi zakładają, że ulga ta skierowana będzie nie tylko do dużych firm, lecz także do firm z małego i średniego sektora. Pojawia się jednak pytanie, czy w dobie aktualnego kryzysu, ulga ta zyska popularność wśród innych przedsiębiorców, niż tylko tych największych.

Inne podatki