Ryczałt ewidencjonowany 2022. Pamiętaj o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za 2022 rok

Iwona Maczalska

W 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym po raz pierwszy opłacali składkę zdrowotną na nowych zasadach. Wraz ze zmianami wprowadzono również nowy obowiązek tzw. rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Ryczałtowcy rozliczenia tego będą musieli dokonać już po zakończeniu roku, i zawrzeć je w dokumentach ZUS DRA.

» Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022”

Ustawa Polski Ład obowiązuje od stycznia 2022 roku. Wprowadziła ona wiele zmian podatkowych. Kluczową z nich jest zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej, która dotknęła każdej formy opodatkowania działalności gospodarczej, w tym również ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku jednak ryczałtu warto zachować szczególną ostrożność. Wraz z nowymi przepisami wprowadzono bowiem nowy obowiązek, który należy wykonać już po zakończeniu 2022 roku.

» Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna w ryczałcie ewidencjonowanym

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązani są do comiesięcznego opłacania 9% składki zdrowotnej, liczonej od podstawy wymiaru. Kluczowe znaczenie ma tu wysokość uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów rocznych. Dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity:

 • przychody do 60 000 zł,
 • przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł oraz
 • przychody powyżej 300 000 zł.

Dla tych trzech przedziałów przychodów ustalone zostały trzy odrębne postawy wymiaru zdrowotnego:

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ryczałt - konieczne roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Samo miesięczne opłacanie składki zdrowotnej może nie być wystarczające. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, po zakończeniu 2022 roku zobowiązani będą do dokonania rocznego rozliczenia tej składki. Na czym ono ma polegać?

Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Jeśli jesteś tak opodatkowany (red. – ryczałem), to składki nadal obliczasz od miesięcznej podstawy wymiaru i  opłacasz je co miesiąc. Jednak po zakończeniu roku ustalasz dodatkowo wysokość składki od rocznej podstawy jej wymiaru. Może to oznaczać, że roczna składka będzie wyższa od sumy składek, które płaciłeś co miesiąc. Wtedy musisz dopłacić powstałą różnicę. Roczne rozliczenie wykazujesz w deklaracji rozliczeniowej (jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenia) lub w raporcie ZUS RCA (jeśli opłacasz składki także za innych ubezpieczonych) składanych za luty danego roku”.

 

Przykład

Pani Katarzyna prowadzi firmę opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozlicza się na podstawie bieżących przychodów. W marcu 2022 roku osiągnięty przez Nią przychód przekroczył kwotę 60 000 zł, a w październiku był wyższy niż 300 000 zł. Jak będzie wyglądało roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

 

Pani Katarzyna płaciła w ciągu roku składkę zdrowotną w następującym schemacie:

 1. styczeń 2022 - 335,94 zł,
 2. luty 2022 - 335,94 zł,
 3. marzec 2022 - 559.89 zł (przekroczenie progu 60.000 zł),
 4. kwiecień 2022 - 559.89 zł,
 5. maj 2022 - 559.89 zł,
 6. czerwiec 2022 - 559.89 zł,
 7. lipiec 2022 - 559.89 zł,
 8. sierpień 2022 - 559.89 zł,
 9. wrzesień 2022 - 559.89 zł,
 10. październik 2022 - 1007,81 zł (przekroczenie progu 300 000 zł),
 11. listopad 2022 - 1007,81 zł,
 12. grudzień 2022 - 1007,81 zł.

W ciągu roku Pani Katarzyna zapłaciła składki zdrowotne na łączną kwotę  7 614,54 zł

(2 x 335,94 zł + 7 x 559.89 zł + 3 x 1007,81 zł = 671,88 + 3919,23 + 3023,43 = 7 614,54 zł)

Skoro w ciągu roku Pani Katarzyna przekroczyła próg 300 000 zł, to powinna miesięcznie płacić 1007,81 zł składki zdrowotnej. Daje to rocznie kwotę składki 1007,81 zł x 12 miesięcy = 12 093,72 zł.

Oznacza to, że po dokonaniu rocznego rozliczenia Pani Katarzynie wyszła niedopłata składki zdrowotnej. Zobowiązana jest ona dopłacić jeszcze 4 479,18 zł (12 093,72 - 7 614,54 zł)

» Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)

Pierwsze roczne rozliczenie w ZUS DRA za luty 2023 r.

Wątpliwości może budzić kwestia tego, kiedy wykazać roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok w dokumentach rozliczeniowych ZUS? Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,, Pierwsze roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. wykażesz w dokumentach za luty 2023 r. Dopłatę składki uregulujesz w terminie płatności za luty, czyli nie później niż do 20 marca (pierwszy raz w 2023 r.)”.

Ryzykowny ryczałt - przekroczenie progu przychodów spowoduje dopłaty do składki zdrowotnej za 2022 - PIT.pl

Składka zdrowotnaZUSPodatki 2022Polski ŁadRyczałt