Ryczałt dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, księgowych i biegłych rewidentów

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje także zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Dzięki projektowanym zmianą szersze grono podatników będzie mogło od stycznia 2021 r. korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Krąg ryczałtowców może poszerzyć się o adwokatów, radców prawnych, notariuszy, księgowych i biegłych rewidentów.

Ryczałt dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, księgowych i biegłych rewidentów
Źródło: shutterstock.com

Ministerstwo Finansów ujęło zmiany w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD 126).

Kto będzie mógł skorzystać z ryczałtu?

Zgodnie z założeniami projektu do grupy wolnych zawodów będą zaliczani: lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budowlani, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi oraz nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

» 8x wyższy limit dla ryczałtu - 2 mln euro zamiast 250 tys.

Lista wolnych zawodów wydłuży się o kilkanaście nowych zawodów, przede wszystkim ze zmiany będą mogli skorzystać przedstawiciele zawodów prawniczych: adwokaci, radcowie prawni oraz notariusze. Do grona uprawnionych do ryczałtu dołączą również księgowi i biegli rewidenci.

Niższa stawka ryczałtu dla wolnych zawodów

Projekt zakłada, że w przypadku wolnych zawodów stawka ryczałtu zostanie obniżona z 20% do 17%.

Proponowane zmiany są korzystne dla podatników i mają na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Nie wiadomo jednak, jak szerokie będzie zainteresowanie tą formą opodatkowania. Obecnie większość osób wykonujących wolne zawody wybiera opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%.

Zaletą ryczałtu jest to, że jest to uproszczona forma opodatkowania, w której przedsiębiorca ma mniej obowiązków księgowo-ewidencyjnych.

RyczałtPodatek PIT