Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rusza sprzedaż węgla przez gminy. Potrzebny wniosek i zaświadczenie

Ewelina Czechowicz

Do 8 listopada gminy w Polsce miały czas do przystąpienia do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej. Samorządy, które przystąpiły do programu rozpoczynają przyjmowanie wniosków od mieszkańców i wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych zasadach.

Wniosek o zakup węgla

W większości gmin od 9 listopada ruszy możliwość składania wniosków o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Osoby, które będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w gminie właściwej ze względu zamieszkania. Przykładowy wniosek powinien wyglądać następująco:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Gminy przyjmują również wnioski na podstawie których będą szacować ile węgla potrzebują mieszkańcy.

Ustawa o sprzedaży węgla przez gminy z podpisem Prezydenta. Są limity i ograniczenia - PIT.pl

Warunki jakie trzeba spełnić aby zakupić węgiel po 2 tys. za tonę

Węgiel na preferencyjnych zasadach będzie można zakupić pod warunkiem spełnienia jednego z trzech warunków:

  1. Osoba która ubiega się o zakup węgla otrzymała dodatek węglowy
  2. Gmina pozytywnie rozpatrzyła wniosek o wypłatę dodatku węglowego
  3. gospodarstwo, nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania.

Wnioski udostępniane są na stronach urzędów gmin. Zaświadczenia mają być wydawane od ręki, nie później niż w terminie 14 dni jak zastrzega większość samorządów. Na podstawie zaświadczenia będzie można jednorazowo zakupić 1,5 tony węgla na warunkach preferencyjnych.  W przygotowanym wniosku znajdują się oświadczenia, że w obecnym sezonie nie zakupiono węgla taniej niż po 2000 zł. Stąd węgla od gmin nie kupią m.in. osoby, którym udało się go kupić w sklepach internetowych PGG czy Tauron.

Kto może kupić tani węgiel?

Węgiel  na preferencyjnych zasadach będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego, które zgłosiły lub zgłoszą w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

Dodatek węglowy. 3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku PIT - PIT.pl

Tani węgiel jest limitowany

Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Tani węgiel od gminy tylko na wniosek i z limitem. Kiedy ruszy sprzedaż? - PIT.pl

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek na węgiel w cenie 2000 zł lub wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno węgla trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy węglowej gminy mogą prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą i są zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych.