Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie składki zdrowotnej podatników na skali

Redakcja PIT.pl

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą rozliczyć roczną składkę zdrowotną. Rozliczenia tego dokonuje się w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA składanej za kwiecień. Jak rozliczyć składkę zdrowotną w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych?

Rozliczenie składki zdrowotnej na skali

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej wypełniają w części XII ZUS DRA lub w części III.F. pola 04-11. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili w 2022 r. działalność, którą następnie zamknęli lub zawiesili, również muszą złożyć deklaracje z rocznym rozliczeniem. Deklaracji nie muszą natomiast składać przedsiębiorcy będący zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej w 2022 r.

By wyliczyć roczną składkę zdrowotną, należy wskazać podstawę jej wymiaru, od której jest liczona. W przypadku skali podatkowej podstawą wymiaru jest dochód pomniejszony o ujemny remanent (jeżeli taki wystąpił). Do dochodu nie doliczamy natomiast dodatniego remanentu – zasada ta obowiązuje tylko przy rozliczeniu składki zdrowotnej za 2022 r.

Dochód niższy niż minimalne wynagrodzenie

W przypadku zaś gdy średni miesięczny dochód za miesiące, za które przedsiębiorca podlegał oskładkowaniu, w 2022 r. był niższy, niż minimalne wynagrodzenie za pracę (3010 zł), za podstawę wymiaru składki przyjmuje się tę kwotę. Wysokość rocznej składki zdrowotnej obliczamy, mnożąc podstawę wymiaru składki, przez jej stawkę, która wynosi 9 %.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na skali

Źródło: Shutterstock

Wyliczenie rocznej składki zdrowotnej

Po wyliczeniu rocznej składki zdrowotnej musimy jeszcze porównać ją z zapłaconymi składkami miesięcznymi. Jeżeli kwota zapłaconych składek miesięcznych jest niższa od składki rocznej, powstałą niedopłatę musimy uregulować do 22 maja. Jeżeli natomiast kwota składek miesięcznych jest wyższa od składki rocznej, wówczas do 1 czerwca możemy za pośrednictwem platformy ZUS PUE złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. - PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona zwrotu na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek do 1 sierpnia, jeżeli na koncie ubezpieczonego nie ma zaległości w składkach. W przypadku niezłożenia wniosku nadwyżka zostanie rozliczona do końca roku.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Składka zdrowotnaRozliczenie roczneZUS