Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozlicz PIT do 30 kwietnia i zapłać podatek. Czy grożą Ci odsetki za zwłokę?

Iwona Maczalska 21.04.2020 09:10 (aktualizacja: )

W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju podatnicy mogą rozliczyć PIT do 1 czerwca. Złożenie PIT po 30 kwietnia będzie dla niektórych podatników nieść za sobą negatywne konsekwencje.

<< Dlaczego powinieneś złożyć PIT do końca kwietnia?

W związku z panującą epidemią Koronawirusa wydłużony został termin na składanie rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok. W 2020 roku podatnicy rozliczyć zeznania podatkowe mogą nie do 30 kwietnia – jak miało to miejsce w latach ubiegłych, lecz do 1 czerwca. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Niedopłata w PIT po 30. kwietnia a odsetki za zwłokę

W przepisach tarczy antykryzysowej nie znalazło się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę wynikających z deklaracji złożonych po 30 kwietnia. W dniu 20 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało jednak projekt rozporządzenia w tej sprawie. Z jego treścią można zapoznać się tutaj. 

 

Komentuje Piotr Szulczewski, prawnik PIT.pl

W projekcie rozporządzenia o zaniechaniu zwracają uwagę dwie sprawy:

Po pierwsze - zaniechanie dotyczy odsetek od podatku wynikającego z zeznań o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. takich które - jak wskazuje ten konkretny przepis ustawy - składane są od 15 lutego do 30 kwietnia. Celem zaniechania nie było przecież zaniechanie poboru od zeznań składanych terminowo, ale tych spóźnionych. Jest co najmniej wątpliwe (choć nie przesądzam ostatecznej wykłądni tego zapisu) czy to zaniechanie obejmie zeznania złożone po 30 kwietnia do 1 czerwca lub czy obejmie odsetki od korekty złożonej w tym okresie, dotyczącej zeznania złożonego wcześniej. Ustalenie, które rozliczenia pozwolą na zaniechanie może stanowić nie lada wyzwanie dla podatników.

Po drugie - i może nawet ważniejsze - zaniechanie dotyczy odsetek w części przypadającej na wpłaty dokonane w okresie 1 maja - 1 czerwca. Oznacza to, że jeśli podatnik dokona wpłaty podatku z PIT 2 czerwca lub później to odsetki będą już liczone od 30 kwietnia i cały miesiąc zaniechania w żadnym stopniu go nie obejmie. Innymi słowy tylko wpłaty dokonane w okresie 1 maja - 1 czerwca podlegają zaniechaniu, a późniejsze - w żadnej części z tego zaniechania nie skorzystają.

Można patrzeć na próbę zmiany prawa również pozytywnie - najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się złożyć PIT do 30 kwietnia, włożyć należną kwotę na podatek na krótkoterminową lokatę, np. miesięczną i zapłacić go 1 czerwca - odsetki nie wystąpią, a odsetki od lokaty - będą przychodem podatnika.

Deklaracje PIT automatycznie zaakceptowane w Twój e-PIT

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zeznań podatkowych automatycznie zaakceptowanych 30 kwietnia przez system Twój e-PIT. W przypadku tych podatników, u których dodatkowo pojawi się niedopłata podatku informacje o tym fakcie zostaną przekazane najpóźniej do dnia 31 maja. W takim przypadku będą mieli oni 7 dni na wpłacenie kwoty niedopłaty. Odsetki będą naliczane dopiero w przypadku niedotrzymania tego terminu.

Rozliczenie rocznePIT-37Odsetki