Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rośnie zainteresowanie układami ratalnymi

Rośnie zainteresowanie układami ratalnymi oferowanymi przez ZUS dla zadłużonych przedsiębiorstw.  Według najnowszego raportu Departamentu Realizacji Dochodów (pdf 754kb), przedsiębiorstwa w roku 2018 składały średnio o 6% więcej wniosków niż w latach ubiegłych. Zwiększone zainteresowanie tym instrumentem wynika po części z dobrze zorganizowanej współpracy ZUS, za pośrednictwem wyspecjalizowanych doradców, z płatnikami składek, a po części z wdrożenia e-składki.

W roku 2018 r. do ZUS wpływało średnio 5,9 tys. wniosków miesięcznie od dłużników o zawarcie układu ratalnego, czyli więcej niż w roku 2015 r. (4,3 tys. wniosków miesięcznie), i więcej niż w latach 2016-2017 (średnio 5,6 tys. wniosków miesięcznie). Rozłożenie zaległych płatności na raty ma wiele korzyści dla przedsiębiorców, do których należą przede wszystkim zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz naliczanie niższych opłat od zaległej kwoty niż ustawowe odsetki. Dla przedsiębiorców układ ratalny pełni również rolę instrumentu „ostatniej deski ratunku” dla zachowania ciągłości prowadzenia biznesu.

Do takich sytuacji dochodzi np. wtedy kiedy przedsiębiorca nosi się z zamiarem uczestniczenia w przetargu lub ubiegania się o kredyt. Podpisanie układu ratalnego z ZUS daje mu możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wsparcie ZUS polega bowiem tu na tym, że zadłużony przedsiębiorca, który zawarł z ZUS umowę o rozłożenie zaległości na raty – w pewnych sytuacjach – może być traktowany jakby nie miał długów.

Korzyści z tego instrumentu zostały wzmocnione po wdrożeniu e-składki. Na mocy ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., płatnicy opłacają wszystkie składki jedną wpłatą zwaną e-składką, która zostaje automatycznie podzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze. Ponieważ funkcjonuje zasada, że pokrywane są zaległości od najstarszego do najmłodszego, to skutkuje to brakiem wnoszenia składek za bieżące dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. I tu pomocny jest właśnie układ ratalny. Jeśli bowiem płatnik wystąpi z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty i podpisze z ZUS umowę, a następnie będzie terminowo regulował należności, to jego wpłaty mogą być rozliczane nie tylko na spłatę rat, ale również na składki bieżące.

Dużym udogodnieniem dla klientów ubiegających się o układ ratalny jest niewątpliwie wsparcie wyspecjalizowanych doradców ZUS ds. ulg i umorzeń, którzy potrafią zaproponować najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Źródło: www.zus.pl

ZUSOdsetki