Rejestr umów o dzieło w ZUS od 2021 r. Nowe narzędzie kontroli?

Ewelina Czechowicz

Rząd chce, aby od stycznia 2021 r. w ZUS istniał rejestr umów o dzieło. Utworzenie go to nowe obowiązki dla księgowych oraz kadrowych, a być może kolejne narzędzie kontroli pracodawców.

Pomysł wprowadzenia rejestru pojawił się już w maju w ramach tarczy antykryzysowej i zakłada, że przedsiębiorcy będą musieli w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło poinformować o tym ZUS.

Umowa o dzieło – nowe obowiązki informacyjne

Umowy o dzieło dotąd nie trzeba było zgłaszać do ZUS, teraz ma się to zmienić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dowiedzieć się o każdej zawartej umowie w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

Rejestr umów o dzieło w ZUS od 2021 r. Nowe narzędzie kontroli?
Źródło: shutterstock.com

Po co takie narzędzie?

Jak wskazuje GW podając informacje z biura prasowego ZUS: "To rozwiązanie pozwoli dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do celów statystyczno-analitycznych, szczególnie przy opracowywaniu i kierowaniu odpowiedniej pomocy"

Oskładkowanie wszystkich umów

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultowane są prace dotyczące oskładkowania umów zlecenia.  Zapowiadane jest oskładkowanie umów-zlecenia osób, które pracują na etacie oraz tych, które łączą działalność gospodarczą z umowami zlecenia. Być może oskładkowane zostaną również umowy o dzieło, które jak dotąd są zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych.

Oskładkowanie umów o dzieło może przynieść znaczące wpływy do budżetu. Dodatkowo oskładkowania umów domagają się także związkowcy, którzy uważają, że oskładkowanie wszystkich umów pozwoli na uniknięcie zamiany umów zlecenia na umowy o dzieło po wprowadzeniu reformy dotyczącej oskładkowania umów zlecenia.

Zamiana umowy o dzieło na umowę o pracę to znaczące wpływy ze składek

W przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło w umowę o pracę do budżetu mogą wpłynąć znaczące ilości składek.  Obecnie jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na umowach cywilnoprawnych pracuje 1,3 mln Polaków. Po stworzeniu rejestru Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie znał dokładną ilość osób pracujących na umowach o dzieło.

W przypadku kontroli i nakazu przekwalifikowania umowy, kiedy okaże się, że dzieło dziełem nie jest, będzie istniał obowiązek zapłaty składek wraz z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Czas pokaże, czy umowy o dzieło zostaną w pełni oskładkowane.

KontrolaFormy zatrudnieniaZUS