Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zawarłeś umowę o dzieło? Będziesz musiał zgłosić ją w ZUS

Iwona Maczalska

Od stycznia 2021 roku płatnicy składek muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi wobec ZUS. Chodzi o obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło. Wszystko za sprawą przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

» Tarcza 4.0: Treść projektu ustawy trafiła do Sejmu

Opublikowane dotychczas Tarcze antykryzysowe wprowadzają liczne zmiany w przepisach prawa. Co do zasady zmiany te mają służyć wspieraniu przedsiębiorców w ciężkich czasach epidemii. Wśród gąszczów nowych przepisów można jednak przeoczyć zapisy nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich zawartych umów o dzieło.

» Tarcza 4.0: Urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy, obowiązek pracy zdalnej

Zgłaszanie umów o dzieło - co się zmieni po 1 stycznia 2021 roku?

W drodze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), czyli tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0, na płatników składek nałożone zostaną nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS.


Źródło: prawo.sejm.gov.pl

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zobowiązana będzie poinformować zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Obowiązek ten płatnik będzie zobowiązany wypełnić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

» Tarcza 3.0 Rozszerzone ulgi ZUS dla przedsiębiorców

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku

Obowiązek informowania ZUS o zawartej przez płatnika umowie o działo zostanie wprowadzony z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zmiana ta, jak pierwotnie zapowiadano służyć miała wyłącznie przyśpieszeniu weryfikacji wniosków o świadczenia pomocowe z ZUS. Jak stwierdziła minister pracy Marlena Maląg ,, Tracza Antykryzysowa to wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Działania pomocowe przewidują m.in. wypłatę świadczenia dla umów zlecenia i umów o dzieło. I stąd wynika potrzeba zarejestrowania tych umów”. Nasuwa się więc pytanie – dlaczego obowiązek ten został przesunięty dopiero na początek przyszłego roku? Czy aby na pewno ma służyć wyłącznie weryfikacji wniosków o świadczenia w ramach Tarczy antykryzysowej?

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZUS