Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Przychody z Austrii i Słowenii za 2019 r. będą opodatkowane inaczej niż obecnie

Piotr Szulczewski

W rozliczeniu PIT za 2018 r. po raz ostatni przychody z pracy najemnej wykazane zostaną zgodnie z zasadą zwolnienia z progresją. W związku z konwencji MLI zmieniającą zasady opodatkowania w stosunku do tych krajów, podatnicy będą zmuszeni stosować bardziej skomplikowane zasady rozliczeń podatkowych.

Ostatni rok możliwe jest korzystne opodatkowanie zgodnie z zasadą zwolnienia z progresją kwot otrzymywanych z pracy najemnej, ale także z emerytur czy rent. Problem w tym, że o ile w stosunku do tych pierwszych po zmianie przepisów zastosowanie znajdzie mniej korzysta metoda proporcjonalnego opodatkowania oraz ulga abolicyjna, to dla drugiej grupy podatek w Polsce będzie wyższy niż do tej pory.

<< Umowy międzynarodowe - podatek u źródła >>

Konwencja MLI – jest aktem prawa międzynarodowego stosowanym równolegle z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podpisanie jej oraz notyfikacja stosowania w stosunku do państw sygnatariuszy powoduje, że zmianie ulegają zasady unikania podwójnego opodatkowania. W miejsce dotychczasowego zwolnienia podatkowego, zarobki z kraju obcego opodatkować będzie trzeba z wykorzystaniem metody kredytu podatkowego. Konwencja obowiązuje od 1 lipca 2018 r. i na początek modyfikuje relacje z Austrią i Słowenią. Zastosować ją należy do przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2019 r. Mimo zatem obowiązywania konwencji, podatnicy mają ostatnią możliwość korzystać z dotychczasowych, prostszych metod podatkowych.

Po zmianie znacznie częściej niż do tej pory podatnicy zmuszeni będą zatem do przeprowadzenia formalnych działań w Polsce. Zamiast bowiem pełnego zwolnienia z podatku w kraju rezydencji – konieczne staje się co najmniej wykazanie w deklaracji podatkowej przychodów uzyskiwanych za granicą. Dodatkowo, o ile to możliwe, będzie trzeba wyliczyć ulgę abolicyjną, która wyrówna niekorzystne efekty opodatkowania zarobków również w kraju rezydencji (w Polsce). W efekcie już za zarobki otrzymane lub postawione do dyspozycji w 2019 r. będzie trzeba:

  1. wypełnić deklarację PIT w Polsce,
  2. wyliczyć podatek za całość zarobków – polskich i zagranicznych,
  3. wyliczyć podatek jaki wystąpiłby, gdyby zastosować zwolnienie z progresją,
  4. wprowadzić do deklaracji podatkowej ulgę abolicyjną równą różnicy z pkt 2 i 3.

Do tej pory w stosunku do zarobków z  Austrii i Słowenii obowiązywały zasady zwolnienia z progresją dzięki którym podatnicy nie musieli zarobków w ogóle w Polsce wykazywać o ile tylko w trakcie roku zarabiali wyłącznie za granicą.

<< Podatek zagraniczny w rocznych rozliczeniach PIT >>

To dopiero początek…

Te same zasady, które zmieniane zostały w rozliczeniach z Austrią i Słowenią czekają większość umów międzynarodowych. Szczególnie istotna wydaje się zmiana, która ma szansę wejścia w życie już od 2020 r. w stosunkach z Wielką Brytanią. Polacy zarabiający na wyspach ostatnie lata mają możliwość korzystać ułatwień podatkowych.

<< Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście polskich firm >>

Klauzula principal purpose test metodą na optymalizację

W ogólnym brzmieniu przepisy mają na celu ograniczenie ucieczek od opodatkowania spółek i członków zarządu czy rad nadzorczych. Służyć temu ma dodatkowy środek – test głównego celu zastosowania ustawodawstwa. Przed przyznaniem korzyści podatkowej – np. niższej stawki wynikającej z umowy, klauzula zaczerpnięta z MLI nakazuje badać cel danej transakcji. Gdy celem jest wyłącznie korzyść podatkowa i żaden inny racjonalny powód – klauzula zmusza do pominięcia takiej korzyści strony transakcji.