Przedsiębiorcy odetchną, w 2024 roku nie będzie zmian w płatnościach gotówkowych

Ewelina Czechowicz

Zapowiadane i przesuwane zmiany w płatnościach gotówkowych po raz kolejny przesuwają się w czasie i nie zaczną obowiązywać, od stycznia 2024.  Jak wynika z nowo przyjętych, przepisów, zaplanowane na styczeń 2024 r. ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych zostaną uchylone.

Płatności gotówką dla konsumentów nie zostaną ograniczone

Nowoprzyjęte i podpisane przez Prezydenta przepisy zakładają, że konsumenci nadal będą mogli bez żadnych ograniczeń płacić gotówką, podczas gdy limit dla przedsiębiorców (15 tys. zł) pozostanie bez zmian.

Nowela przepisów i zmiany w Polskim ładzie

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza zmiany w Polskim ładzie. Rządzący wcześniej uchwalili przepisy, które wprowadzały ograniczenie płatności gotówkowych, w transakcjach osób prywatnych z przedsiębiorcami do poziomu 20 tys. zł Druga zmiana zakładała obniżenie z 15 tys. zł do 8 tys. zł limitu dla płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami. Zgodnie z nowelizacją podpisaną przez prezydenta, oba przepisy zostaną całkowicie uchylone.

Przedsiębiorcy odetchną, w 2024 r. nie będzie zmian w płatnościach gotówkowych

Źródło: Shutterstock

Przed wyborami rządzący zmieniają zdanie co do limitu płatności gotówkowych

Jak wynika z uzasadnienia dotyczącego uchylenia przepisów wprowadzających ograniczenia w płatnościach, wskazano, że wejście w życie przepisów ograniczających płatności gotówkowe mogłoby  prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie.

Podstawa prawna uchylenia zmian w płatnościach gotówkowych

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 19 lipca 2023 r.

 

Nowe przepisy, które uchylają ograniczenia w płatnościach gotówkowych, wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Inne podatki