Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2022 roku

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie zmienią się wysokości progów statystycznych INTRASTAT. Takie informacje wskazuje projekt rozporządzenia określającego progi statystyczne INTRASTAT dla przywozu i wywozu na 2022 rok.

Rząd pracuje nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022. Na podstawie rozporządzenia ustala się progi statystyczne intrastat (podstawowe i szczegółowe) dla przywozu i wywozu na 2022 rok. Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku będą obowiązywały te same progi, co w roku bieżącym.

Progi INTRASTAT 2022

Źródło: shutterstock

Jakie progi INTRASTAT w 2022 roku?

W myśl projektu rozporządzenia Rady Ministrów progi statystyczne INTRASTAT od stycznia 2022 roku pozostaną na niezmienionym poziomie. W myśl rozporządzenia ,,Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy, o wartości 4 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 65 000 000 zł w przywozie lub 108 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT”.

Oznacza to, że od stycznia 2022 roku progi statystyczne wynosić będą:

1. Próg podstawowy:

  • w przywozie 4 000 000 zł,
  • w wywozie 2 000 000 zł,

2. próg szczegółowy:

  • w przywozie 65 000 000 zł,
  • w wywozie 108 000 000 zł.

Kiedy będzie trzeba składać deklaracje INTRASTAT?

W celu ustalenia progu na 2022 r. obroty przekroczyć będą musiały wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (obowiązek sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2021 lub 2022 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce zarówno w przypadku progów szczegółowych podstawowych, jak i szczegółowych.

Inne podatki