Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Prezenty bożonarodzeniowe dla pracowników - podatek PIT i składki ZUS

Iwona Maczalska 12.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Już za niebawem obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pracodawcy obdarowują swoich pracowników symbolicznymi prezentami. Czy od wszystkich upominków należy odprowadzić podatek PIT i składki ZUS?

Prezenty bożonarodzeniowe dla pracowników a PIT i ZUS

Prezenty świąteczne w firmie / YAY foto

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to szczególny czas również dla pracowników bowiem wielu z nich może liczyć na uzyskanie w grudniu dodatkowego wsparcia finansowego bądź materialnego od swojego pracodawcy. Czy jednak takie upominki powinny być objęte podatkiem PIT i składkami ZUS? Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy prezent podarowany przez pracodawcę stanowi dla pracownika świadczenie w naturze i jest przychodem ze stosunku pracy. Obowiązek opodatkowania i oskładkowania takich upominków, ewentualnie stosowania zwolnień podatkowych i składkowych, zależy od sposobu finansowania upominków.

<<  10 wydatków na Boże Narodzenie w firmie, które stanowić będą koszt podatkowy >>

Prezenty świąteczne z podatkiem, czy bez?

Kluczowe znaczenie dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego jest źródło finansowania przekazanych upominków. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie przekazanych na rzecz pracowników prezentów bożonarodzeniowych ze środków obrotowych firmy wówczas pracownik zobowiązany będzie do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jej wartości. Pracownik nie robi tego jednak samodzielnie. To pracodawca zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca, który utworzył w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansuje zakupione prezenty ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Wartość prezentu może po stronie pracownika pozostać zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać upominek zwolniony z opodatkowania o wartości nieprzekraczającej 380 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.

Prezenty z ZFŚS muszą być wydawane zgodnie z regulaminem tego funduszu, a ich przyznawanie oparte o sytuację majątkową i finansową pracownika. Jednocześnie pracodawca powinien sprawdzić, czy przez pozostałą część roku pracownik nie otrzymywał już świadczeń z funduszu. Limit roczny 380 zł, pozwalający na nienaliczanie zaliczki na podatek, jest często wykorzystywany w trakcie roku, a w konsekwencji wartość prezentów świątecznych nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Warto mieć na uwadze, że zwolnienie w ramach limitu 380 zł nie obejmuje bonów i talonów. Prezenty przekazywane w formie bonów i talonów nie pozostają zwolnione z PIT.

Upominki bożonarodzeniowe a składki ZUS

Objęcie składkami ZUS prezentów świątecznych uzależnione jest również od formy finansowania przekazanych upominków. Wszystkie świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy to rzeczowe, czy pieniężne, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Bez względu na to, czy przekazano pracownikowi talony świąteczne, czy upominek pieniężny będą one zwolnione ze składek ZUS. Jeżeli jednak prezenty zostały zakupione ze środków obrotowych firmy stanowią one podstawę wymiaru składek ZUS.

Iwona Maczalska, PIT.pl

PrzychodyKosztyWynagrodzenie minimalne