Prezenty bożonarodzeniowe dla pracowników 2022. Uważaj na podatek PIT

Iwona Maczalska

Już za dwa tygodnie obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pracodawcy obdarowują swoich pracowników symbolicznymi prezentami. Czy od wszystkich upominków należy odprowadzić podatek PIT?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to szczególny czas również dla pracowników bowiem wielu z nich może liczyć na uzyskanie w grudniu dodatkowego wsparcia finansowego bądź materialnego od swojego pracodawcy. Czy jednak takie upominki powinny być objęte podatkiem PIT? Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy prezent podarowany przez pracodawcę stanowi dla pracownika świadczenie w naturze i jest przychodem ze stosunku pracy. Obowiązek opodatkowania takich upominków, ewentualnie stosowania zwolnień podatkowych, zależy od sposobu finansowania upominków.

Źródło: shutterstock

Prezenty świąteczne ze środków obrotowych firmy

Kluczowe znaczenie dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego jest źródło finansowania przekazanych upominków. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie przekazanych na rzecz pracowników prezentów bożonarodzeniowych ze środków obrotowych firmy wówczas pracownik zobowiązany będzie do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jej wartości. Pracownik nie robi tego jednak samodzielnie. To pracodawca zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

Prezenty świąteczne ze środków ZFŚS

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca, który utworzył w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansuje zakupione prezenty ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Wartość prezentu może po stronie pracownika pozostać zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest z podatku do pewnej kwoty. Więcej na temat aktualnie obowiązującego limitu w artykule,,Firmowe prezenty gwiazdkowe a PIT".

Podatek PITPodatki 2022