Poprawki w Polskim ładzie niebawem wejdą w życie, nowela czeka na podpis Prezydenta

Ewelina Czechowicz

Zakończyły się prace nad ustawą wprowadzającą zmiany w podatkowym Polskim Ładzie. Pakiet zmian obejmuje nowy instrument wsparcia dla firm zatrudniających niepełnosprawnych, który ma zrekompensować zmniejszenie wpływów z podatku PIT, modyfikuje przepisy dotyczące składania PIT-2 w trakcie roku oraz przenosi do ustawy o PIT rozwiązania z rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. Nowelizacja czeka aktualnie na podpis Prezydenta.

ZFRON i ZFA

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia – Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) oraz Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA). Fundusze będą zasilane pieniędzmi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA) i Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  Autorzy nowych regulacji wskazują, że wprowadzone przepisy środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom tych zakładów. Ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych. Rozwiązanie ma ochronić  ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków. Od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości do 150 mln zł.

PIT-2 w trakcie roku podatkowego

Zgodnie z przyjętymi regulacjami  płatnik będzie stosował zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.  Dotąd podatnicy mogli złożyć PIT-2 jedynie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku. Dodatkowo nowe przepisy dają możliwość złożenia PIT-2 przez emerytów lub rencistów, którzy złożą do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.

Poprawki w polskim ładzie niebawem wejdą w życie

Źródło: shutterstock

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w treści ustawy

W nowelizacji przewidziano także przeniesienie do ustawy o PIT rozwiązań z rozporządzenia resortu finansów z 7 stycznia 2022 r. Treść rozporządzenia została przeniesiona do ustawy praktycznie bez zmian.  Poszerzony został jedynie katalog podatników mogących złożyć do płatnika rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych terminów płatności zaliczek na podatek. Rezygnację będzie mógł złożyć również podatnik, w przypadku którego płatnik uwzględnia kwotę wolną w zaliczkach.

Kiedy zmiany w Polskim ładzie wejdą w życie?

Nowelizacja czeka obecnie na podpis Prezydenta. Większość nowych przepisów ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Polski ŁadPłatnik PITKsięgowośćKodeks pracyKwota wolna od podatku