Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pomoc dla MŚP nie będzie uwarunkowana utrzymaniem zatrudnienia poza okres pomocowy

W Senacie przyjęto poprawkę, zgodnie z którą pomoc udzielona małym i średnim przedsiębiorcom, w formie pokrycia kosztów ubezpieczenia społecznego oraz tzn. środków postojowych i pożyczek, nie będą uwarunkowane utrzymaniem zatrudnienia poza okres, na który otrzymano wsparcie.

Wczoraj trwały w Senacie posiedzenia komisji. Komisja Zdrowia nie poparła w środę poprawek Koalicji Obywatelskiej zgłoszonych do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zostaną one zgłoszone podczas debaty nad ustawą w Senacie. Złożenie poprawek, w trakcie debaty, zapowiedziała także Lewica.

Wprowadzenie obowiązkowych testów dla części pracowników ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej, odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych, a także stworzenia Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, zasilonego środkami z Unii Europejskiej  w wysokości 20 mld. zł  zakładają między innymi poprawki, które zgłosiła w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej  przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera.

Złożenie poprawek zapowiedział także senator Lewicy, Wojciech Konieczny. Chodzi o zwiększenie o 50 proc. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w walce z koronawirusem dla pracowników medycznych, zwiększenie przynajmniej o 15-proc.  finansowania ryczałtu szpitalnego w tym roku, aby w  szpitalach pojawiły się pieniądze na walkę z koronawirusem oraz o uniemożliwienie komercjalizacji szpitali, które zadłużą się w trakcie  walki z koronawirusem.

Rządowa ustawa, która stanowi uzupełnienie tzw. tarczy antykryzysowej, równocześnie wprowadza pakiet rozwiązań w systemie zdrowia. Placówki ochrony zdrowia mają otrzymać dostęp do szybkiego internetu oraz sprzęt, który umożliwi zdalną diagnostykę medyczną.

Jak zaznaczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas posiedzenia komisji, regulacje w dużej mierze odnoszą się do informatyzacji ochrony zdrowia, pozwalają na wykorzystanie podpisu elektronicznego w dokumentacji przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Równocześnie wojewodowie zyskali możliwość powoływania koronerów, którzy stwierdzać będą zgon w wyniku zakażenia koronawirusem. Umożliwiono też wydłużanie uprawnień ratownikom medycznym.

Przewodnicząca komisji wskazała jednak, że ustawa w części zdrowotnej dotyczy faktycznie ułatwień dla administracji państwowej, a nie dla personelu medycznego. Do tych kwestii odnieśli się przedstawiciele resortów zdrowia oraz rodziny. Wiceminister zdrowia zauważył, że podmioty lecznicze twierdzą, że elektroniczna dokumentacja jest wygodniejsza – usprawnia ich funkcjonowanie. Z kolei wiceminister rodziny Iwona Michałek przypomniała, że w Polsce jest 80 tys. domów pomocy społecznej, a tylko w 21 z nich potwierdzono obecność koronawirusa. Dementowała tym samym informacje jakoby nikt nie dbał o domy opieki społecznej.

Zasiłek na opiekę nad dziećmi do 12 roku życia?

Prawo do zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 12 roku życia oraz skreślenie przepisów dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym zaproponowały między innymi senackie komisje do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Nad ustawą pracowały komisje Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W sumie zgłosiły one do ustawy ok. 40 poprawek.

Jedna z poprawek skreśla art. 100 dotyczący kodeksu wyborczego, jako nie powiązany z tarczą antykryzysową. Artykuł ten zakłada, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy Kodeks Wyborcze m.in. w zakresie głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, czy ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

Senatorowie zaproponowali przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego dla osób, które muszą zaopiekować się dziećmi do 12 roku życia, jeśli zamknięte zostaną żłobki, przedszkola, szkoły  i nie będą one miały innych możliwości zapewnienia im opieki. Zasiłek miałby przysługiwać przez cały czas trwania epidemii. Zarekomendowano przyznanie takiego świadczenia także rodzicom dzieci do 18 roku życia wymagającym stałej opieki ze względu na ich niepełnosprawność. Poprawki wprowadzają przyznanie takich praw także rolnikom.

Zgodnie z kolejna poprawką rady gmin będą mogły podejmować uchwały dotyczące obniżenia podatku od nieruchomości w ciągu roku.

Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą pomoc udzielona małym i średnim przedsiębiorcom, w formie pokrycia kosztów ubezpieczenia społecznego oraz tzn. środków postojowych i pożyczek, nie będą uwarunkowane utrzymaniem zatrudnienia poza okres, na który otrzymano wsparcie.

Komisje zarekomendowały także możliwość przedłużenia kadencji organów związków sportowych, których zakończenie przypadałoby na czas trwania epidemii. Podobnie w przypadku kadencji organów uczelni wyższych.

Komisje przyjęły także 28 poprawek o charakterze legislacyjnym.

Ponadto komisje przegłosowały bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020.

Źródło: Senat RP

Koronawirus w Polsce