Polski Ład. Do 21 marca zapłać składkę zdrowotną pierwszy raz w nowej wysokości

Iwona Maczalska

1 stycznia 2022 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany Polskiego Ładu, które diametralnie zmieniły zasady ustalania składki zdrowotnej w przypadku każdej formy działalności gospodarczej. Składkę zdrowotną w nowej wysokości określonej Polskim Ładem przedsiębiorcy pierwszy raz zapłacą do poniedziałku 21 marca.

» Składka zdrowotna w razie prowadzenia kilku firm

W 2022 roku zmianie uległy terminy zapłaty składek ZUS. To jednak nie wszystko. W marcu przedsiębiorców czeka nowe wyzwanie. Będą oni musieli po raz pierwszy ustalić wysokości składki zdrowotnej w świetle nowych przepisów Polskiego Ładu. Zdecydowana większość przedsiębiorców w tym celu będzie musiała przyjrzeć się uzyskanemu w poprzednich miesiącach dochodowi bądź przychodowi.

W marcu zdrowotna w świetle Polskiego Ładu

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna za luty płatna do 21 marca

Podobnie jak w miesiącu lutym przedsiębiorcy mają więcej czasu na ustalenie wysokości nowej składki zdrowotnej oraz jej zapłacenie w ZUS. Składkę zdrowotną za luty przedsiębiorcy nieposiadający osobowości prawnej, którzy m.in. płacą składki wyłącznie za siebie zapłacą do dnia 21 marca. Przedsiębiorcy, którzy posiadają osobowość prawną zobowiązani są do uregulowania składki zdrowotnej wcześniej - do dnia 15 marca.

 

Jaka wysokość składki zdrowotnej za luty 2022 roku?

Niestety począwszy od marca 2022 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość uzależniona będzie w szczególności od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości.

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3010 zł w 2022 roku

270,90 zł

5 000 zł

450 zł

8 000 zł

720 zł

10 000 zł

900 zł

12 000 zł

1.080 zł

15 000 zł

1.350 zł

20 000 zł

1.800 zł

30 000 zł

2.700 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do 5510 zł

270,90*

8 000 zł

392 zł

10 000 zł

490 zł

12 000 zł

588 zł

15 000 zł

735 zł

20 000 zł

980 zł

30 000 zł

1470 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego

Składka zdrowotna 2022

3010 zł

270,90 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Więcej na ten temat nowej wysokości składki zdrowotnej znajdziesz w artykule ,, Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?”.

 

Kalkulator składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych

Płatnicy, którzy mają wątpliwości w jaki sposób poprawnie ustalić wysokość składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilkapozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Więcej na temat kalkulatora znajdziesz w artykule ,,Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)".

 

Składka zdrowotnaPolski ŁadZUS