Polski ład 2.0: Senat chce przywrócić prawo do pełnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem

Ewelina Czechowicz

W środę Senat podjął inicjatywę ustawodawczą kierując do Sejmu projekt przepisów, które mają przywrócić  prawo dla osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Czy przepisy zostaną poprawione? Jak będą wyglądać nowe regulacje? I czy rodzice zyskają na tej zmianie?

W środę Senat zdecydował o naprawieniu przepisów dotyczących wspólnego rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci ze swoimi dziećmi. Za podjęciem uchwały głosowało 53 senatorów, żaden nie był przeciw, a 45 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi pod obrady Sejmu.

45 000 zł kwoty wolnej dla samotnego rodzica rozliczającego się z dzieckiem?

Sejm mimo zapowiedzi jak dotąd nie dokonał zmiany i naprawy przepisów dotyczących rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem, zmiany miały zakładać powrót do wspólnego rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem (likwidacja ulgi 1500 zł), co miało skutkować m.in. prawem do skorzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku 30 tys. zł (kwota wolna dla rodzica i dla dziecka dzięki wspólnemu rozliczeniu miała wynosić jak w przypadku małżonków 60 000 zł). Okazuje się jednak, że projekt, który trafił do Sejmu takich zapisów nie posiada i przepisy dotyczące ulgi dla samotnych rodziców trafiły do Senatu z przepisami pozwalającymi na odliczenie 45 000 zł kwoty wolnej. Z uwagi na to  Senat przygotował poprawkę, która ma teraz naprawić zasady rozliczenia. 

Polski ład 2.0: Senat naprawa ulgę dla samotnych rodziców

Źródło: shutterstock

Senat naprawia przepisy dotyczące rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem

Rozwiązania przygotowane przez Senat, przesłane aktualnie do Sejmu mają wejść w życie  z 1 stycznia 2023 roku. Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 r. będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.

Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl

Podwyższenie dochodów dziecka, którego rodzic jest samotny

Nowe przepisy przewidują także również podwyższenie do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego kwoty rocznych dochodów lub przychodów, których uzyskanie przez dziecko niemające ukończonego 25. roku życia i uczące się nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie 2.0, policzyliśmy ile zyskają przedsiębiorcy - PIT.pl

Rodzice samotnie wychowujący dzieci z prawami jak wspólnie rozliczający się małżonkowie

"Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji będzie nie tylko poprawa sytuacji dochodowej osób samotnie wychowujących dzieci oraz zrównanie ich sytuacji pod względem możliwości rozliczania dochodów z osobami pozostającymi w małżeństwie, lecz także uwzględnienie w polskim ustawodawstwie podatkowym konstytucyjnego prawa rodzin niepełnych do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych" – wskazano w ocenie skutków regulacji projektu.

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Polski ład a ulga dal samotnych rodziców

Obowiązujące od stycznia 2022 r. przepisy miały wprowadzić ulgę dla samotnych rodziców, która spotkała się z krytyką. Aktualnie przygotowane przepisy przez rząd zniwelowały stratę ale nie pozwalały na skorzystanie z pełnego rozliczenia jak w przypadku małżonków. Teraz sytuacja ma się zmienić, pod warunkiem że Sejm poprze projekt senatorów.

Samotni rodzice zyskają mniej. Przepis Polskiego Ładu 2.0 zmieniony na ostatnią chwilę - PIT.pl