Podatnicy, którzy w 2021 roku ponieśli wydatki na termomodernizację, mogą odliczyć je w PIT 2022

Iwona Maczalska

Osoby, które w 2021 roku poniosły wydatki związane z termomodernizacją swojego budynku, mogą odliczyć je w rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok. Odbywać się to będzie w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Jak dokonać odliczenia?

» Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022

W 2022 roku nadal można odliczać wydatki poniesione w związku z wykonaniem inwestycji termomodernizacyjnej (m.in. fotowoltaicznej) w PIT za 2021 rok. Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

» Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022

Źródło: shutterstock

Ulga termomodernizacyjna 2022 a dofinansowanie z programu ,,Mój Prąd"

Wiele podatników ma wątpliwości związane z możliwością odliczenia w PIT wydatków na termomodernizację. Związane one są m.in. ze zmienionymi w trakcie 2021 roku warunkami otrzymania dofinansowania do inwestycji w ramach programu ,,Mój Prąd". Warto jednak pokreślić, że czym innym jest uzyskanie dofinansowania z programu ,,Mój Prąd", a czym innym możliwość dokonania odliczenia poniesionych wydatków w PIT. 

Nie oznacza to jednak, że wypłacona dotacja nie wpływa na poziom zwrotu ulgi termomodernizacyjnej z PIT. Dofinansowanie z programu ,,Mój Prąd" powinno być uwzględnione w rocznym rozliczeniu PIT. Więcej na ten temat w artykule ,,Rozliczyłeś ulgę termomodernizacyjną w PIT? Ministerstwo Finansów informuje ...".

Ulga termomodernizacyjna w Twój e-PIT

Jedną ze sposobów rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej w PIT jest rządowa usługa Twój e-PIT. Korzystając jednak z tej formy rozliczenia należy zachować ostrożność. W przygotowanym bowiem przez MF zeznaniu ulga termomodernizacyjna nie zostanie automatycznie uwzględniona. Ulga ta, podobnie jak inne ulgi wymagające udokumentowania poniesionych wydatków, musi zostać samodzielnie wyliczona i dodana do zeznania PIT przez podatnika.

Nie musisz samodzielnie wyliczać ulgi termomodernizacyjnej

Podatnicy, którzy mają problem z wyliczeniem wysokości ulgi termomodernizacyjnej, jaką można odliczyć w PIT, nie muszą doknywać samodzielnego wyliczania. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity, który poprowadzi Cie krok po kroku po Twojej deklaracji oraz wyliczy przysługującą ulgę termomodernizacyjną.

Jakie wydatki można uwzględnić w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Jak można przeczytać w objaśnieniu Ministerstwa Finansów ,, Odliczeniu podlegają wydatki , które:

  1. są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)14);
  2. dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek; Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot poprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin;
  3. zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług;
  4. nie zostały: (1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, (2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, (3) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub (4) uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej."

Limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ustalając wysokość ulgi termomodernizacyjnej należy pamiętać, że istnieje limit odliczenia tej ulgi. Wynosi on aktualnie 53 000 zł i dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Odliczenia w PITPIT-36PIT-37Twój e-PITRozliczenie roczne