Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Podatek liniowy i ryczałt od 2019 r. zgłosisz później do urzędu skarbowego

Piotr Szulczewski 08.11.2018 08:10 (aktualizacja: )

Obecnie w 2018 r. ostatecznym terminem na wybór opodatkowania liniowego jest 20 stycznia roku, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma zamiar stosować tę formę. Termin ten zostanie jednak przedłużony.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od rozliczeń roku 2019, w przypadku są obowiązani będą do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Do tej pory podatnicy  byli obowiązani do złożenia do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, ewentualnie w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej - oświadczenie składało się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Tak samo, jak do tej pory dokonany wybór sposobu opodatkowania, dotyczyć ma również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie do 20 dnia po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania liniowego lub złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W terminie wcześniejszym, bo do 20 stycznia podatnik może zgłosić, że zastosuje w danym roku kartę podatkową. 

Oświadczenie o wyborze ryczałtu do 20 lutego 

Podobnie jak w przypadku wyboru podatku liniowego, decyzję o wyborze opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych podejmować będzie można później niż w roku 2018. Pisemne oświadczenie w tej sprawie na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Podobnie jak do tej pory dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z tej formy lub wybór innej formy rozliczeń podatkowych – należy takie oświadczenia złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku (a w przypadku wyboru karty podatkowej – do 20 stycznia danego roku). Brak oświadczenia oznacza, że podatnik będzie kontynuował przyjętą formę rozliczeń. 

Formy opodatkowaniaZakładanie firmyPIT-36HOT