Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Ewelina Czechowicz

W czasie trwającego aktualnie okresu rozliczeniowego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne — mogą odliczyć od dochodu (albo przychodu w przypadku ryczałtowców) wydatki na cele rehabilitacyjne, które są ponoszone w ramach pobytu w ZOL lub ZOP.

Do redakcji PIT.pl zwróciła się czytelniczka: Witam serdecznie, nie orientują się Państwo czy jak tata emeryt jest w domu opieki od roku, czy tę kwotę którą, pobierają z emerytury, można odliczyć? Dowiedziałam się, że jest możliwość odliczenia w PIT kwoty, która pobiera ZOL tj. 70%  reszta zostaje mamie nawet wydano zaświadczenie".

Odliczenie pobytu w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym (ZOL) lub Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym (ZOP) w PIT

Żeby skorzystać z odliczenia w PIT wydatków na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL) lub ZOP (Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym) należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Jest ono niezbędne do tego, żeby skorzystać z odliczenia wydatków ponoszonych na pobyt w ZOL lub ZOP przez osobę niepełnosprawną czy jego opiekuna. Orzeczenie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej i często do jego uzyskania w przypadku osób przebywających w ZOL, jeżeli nie są świadome, konieczne jest ubezwłasnowolnienie. Uznanie za osobę niepełnosprawną nie następuje z urzędu, tylko na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, jeśli tato czytelniczki nie może w sposób świadomy wnioskować o orzeczenie, konieczne jest wystąpienie do sądu o jego ubezwłasnowolnienie. Po uzyskaniu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu można w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności.

Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Źródło: Shutterstock

Odliczenie w PIT pobytu w domu pomocy społecznej (DPS)

Nie każdy pobyt i w każdej placówce można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Po pierwsze warunkiem skorzystania z ulgi jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli tato czytelniczki nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Dodatkowo jak wskazał Dyrektor KIS „Nie można uznać całodobowych domów opieki za placówkę leczniczo-opiekuńczą, a wydatki poniesione na pobyt w takiej instytucji nie będą rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zatem trzeba też zweryfikować czy placówka, w której jest tato czytelniczki, jest Domem Opieki, czy ZOL lub ZOP. Opłat za DPS nie można odliczyć w ramach ulg rehabilitacyjnych. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB2.4511.250.2016.2.SR

Ulga rehabilitacyjna – za 2022 rok odliczą ją jedynie podatnicy płacący podatek

Żeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy spełnić określone warunki. Po zmianach w ramach Polskiego ładu z ulgi skorzystają jedynie osoby płacące podatek. Zatem jeżeli osoba odliczająca ulgę lub jej opiekun nie płacą podatku, nie będą mieli od czego odliczyć ulgi rehabilitacyjnej. Najprościej ulgę można wyliczyć za pośrednictwem programu e-pity.pl, który pozwoli sprawdzić, czy można z preferencji skorzystać.

Warunki uprawniające do odliczenia wydatków na ZOL lub ZOP za 2022 rok

Podstawowym warunkiem jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ulga przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub temu, na kogo utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.

Ulgi w programie e-pity.pl

Źródło: program e-pity.pl

Poza tym trzeba być podatnikiem PIT i osiągnąć w danym roku podatkowym dochodu opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie. Wówczas można odliczyć w ramach ulgi wydatki za:

  • za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
  • za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
  • za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • za zabiegi rehabilitacyjne.

Jak udokumentować wydatki na ulgę rehabilitacyjną za pobyt w ZOL lub ZOP?

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi rehabilitacyjnej, powinni na wypadek ew. kontroli podatkowej potrafić udokumentować poniesione wydatki (paragonami, fakturami, umowami, czy w inny sposób).

Za pobyt w ZOL lub ZOP wystawione są faktury. Pobyt w  zakładzie opiekuńczo-leczniczych (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO), jest świadczeniem zdrowotnym, wystawione dokumenty przez te placówki są podstawą do odliczenia wydatków.

 

 

Odliczenia w PITUlga rehabilitacyjnaFormy opodatkowaniaRyczałtSkala podatkowaPodatki 2022