PIT za 2022: Rozliczenie sprzedaży domu/mieszkania przed upływem 5 lat w pigułce

Redakcja PIT.pl

Jeżeli w 2022 r. dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wybudowanej lub nabytej po 2016 r. będziemy musieli opodatkować dochód uzyskany z takiej sprzedaży. W przypadku, gdy nabędziemy nieruchomość w drodze dziedziczenia okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył (wybudował) tę nieruchomość. Kiedy wypełnić PIT podpowiada ekspert.

Podstawą opodatkowania ze sprzedaży domu/mieszkania będzie dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, który stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychodem z takiej transakcji będzie cena sprzedaży nieruchomości określona w umowie sprzedaży. Jeżeli jednak urząd skarbowy uzna, że cena sprzedaży odbiega od wartości rynkowej, określi on przychód odpowiadający wartości rynkowej nieruchomości.

Kosztem uzyskania przychodu będzie koszt nabycia nieruchomości oraz nakłady na zwiększenie jej wartości oraz wydatki poniesione w związku ze sprzedażą, np. ogłoszenia sprzedaży, czy opłaty notarialne. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny, kosztem będzie również zapłacony podatek od spadków i darowizn proporcjonalnie do wartości nieruchomości w otrzymanym spadku/darowiźnie.

Od tak obliczonego dochodu należy zapłacić 19% podatku.

Jak obniżyć podatek do zapłaty?

Istnieje jednak możliwość na zmniejszenie kwoty należnego podatku, bądź na całkowite zwolnienie z niego. Umożliwia to przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w terminie 3 lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży. Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na: nabycie domu, mieszkania (w tym także spółdzielczego prawa do mieszkania), lub działki budowlanej, a także remont lub modernizację oraz wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych wraz z odsetkami. Własne cele mieszkaniowe mogą być realizowane nie tylko w Polsce ale też w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

PIT za 2022: Rozliczenie sprzedaży domu/mieszkania przed upływem 5 lat w pigułce

Źródło: Shutterstock

Obowiązek złożenia deklaracji po sprzedaży nieruchomości

W związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat należy do 2 maja 2023 r. złożyć deklarację PIT-39, niezależnie czy skorzystamy z ulgi mieszkaniowej, czy też nie.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

NieruchomościRozliczenie roczneOdliczenia w PIT