PIT roczny przed przygotowaniem rozliczeń pracowniczych. Szybki zwrot podatku dla firm

Piotr Szulczewski 16.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Prawo dopuszcza, by przedsiębiorca wystąpił o zwrot nadpłaty rocznego podatku dochodowego przed rozliczeniem osób zatrudnionych. Dopuszczalnym jest zatem przygotowanie nie tylko rozliczenia ryczałtowego PIT-28 czy PIT-16A, ale również standardowych deklaracji przedsiębiorców - PIT-36 lub PIT-36l jeszcze przed końcem stycznia.

PIT roczny przed przygotowaniem rozliczeń pracowniczych. Szybki zwrot podatku dla firm

PIT roczny przed przygotowaniem rozliczeń pracowniczych / YAY foto

 

Z przyspieszonego terminu wysyłki deklaracji podatkowej korzystają przede wszystkim podatnicy, którzy ze względu na wpłaty zaliczek w trakcie roku uzyskają prawo do zwrotu nadpłaconego podatku za rok 2017. Jest to sytuacja charakterystyczna w podmiotach, których pierwsza połowa roku przynosiła znaczące przychody, a druga jego część nie była tak udana i przynosiła znaczne koszty. Odpowiednio taka sytuacja może mieć miejsce w jednostkach które w drugiej części roku zdecydowały się na znaczące inwestycje. Prawo do zwrotu podatku może dotyczyć jednak znacznie większej grupy podatników – przykładowo mogą to być jednostki stosujące uproszczoną formę poboru zaliczki na podatek i ostatecznie płacą go mniej niż wynikało to ze wstępnych założeń, wynikających z rozliczeń roku poprzedniego.

W przypadku takich wszystkich jednostek część okresów rozliczeniowych musiała przynieść obowiązek zapłaty zaliczki za podatek, a druga pozostałe okazały się albo dawać stratę, albo brak dochodu. O zwrot wystąpić mogą również przedsiębiorcy, których nadpłata wynika wyłącznie ze stosowania ulg podatkowych.

Bądź w urzędzie skarbowym ze swoim PIT przed swoim pracownikiem

Złożenie PIT już w styczniu znacząco przyspiesza termin oczekiwania na zwrot podatku. Mimo, że organy skarbowe posiadają ustawowy termin 3 miesięcy zwrotu, to w styczniu realizują go znacznie wcześniej niż w kolejnych miesiącach.

PIT roczny jeszcze przed zapłatą zaliczki za grudzień?

Zaliczki miesięczne przedsiębiorcy składający PIT-36 lub PIT-36Lwpłacają się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale), za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zatem podatnik złożył zeznanie już w styczniu, nawet przed 20 stycznia, następnie do 20 stycznia opłacił zaliczkę za podatek. Jeśli natomiast zalicza za grudzień będzie na tyle niska, że rozliczenie podatkowe i bez niej da zwrot podatku nadpłaconego, to wystarczającym jest, że podatnik jedynie wykaże ją w deklaracji podatkowej, bez konieczności zapłaty.

Nadgorliwi również skorzystają na szybkim PIT. Deklaracja w styczniu, podatek w kwietniu

Dopuszczalna jest również sytuacja odwrotna – jeśli podatnik posiada do zapłaty podatek, który wynikać będzie z rocznego rozliczenia, to ma on możliwość deklarację wypełnić i przekazać do organu podatkowego w styczniu bez zapłaty należnego podatku. Wówczas zaliczkę za grudzień opłaca standardowo do 20 stycznia, a z zapłatą podatku rocznego mimo złożenia deklaracji PIT – czeka do końca kwietnia, czyli do terminu, w jakim może on rozliczać podatek roczny. Dzięki temu uniknie on nerwów a jego PIT nie będzie narażony na ryzyko złożenia po terminie – co zdarza się przedsiębiorcom, podejmującym się rozliczenia w kwietniu.

Należy zatem pamiętać, że zapłata podatku jest rozdzielona od obowiązku zapłaty podatku rocznego. Ten drugi może wystąpić do końca kwietnia, nawet po złożeniu deklaracji rocznej znacznie wcześniej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Rozliczenie rocznePIT-36Formy opodatkowania